Inspirerande ord från RealStars nya samarbetspartner, zr Technology

RealStars är oerhört glada över det engagemang som våra samarbetspartners visar. Idag vill vi lyfta fram Zoltan Raffai, teknikkonsult inom automotive på zr Technology som berättar varför hans företag valt att samarbeta med RealStars.

”Det är viktigt att ta ansvar för sin omgivning. Det är vårt ansvar som Göteborgare att lösa stadens problem tillsammans. Ett av de större problemen är att människor utnyttjas. Det sker här och nu. Att blunda är INTE ett alternativ! Problemet med trafficking angrips på manga sätt. zr Technology och jag är delar av en bransch vars aktörer utgör en betydande del av problemet genom att skapa efterfrågan. Det är otroligt viktigt att belysa detta och hitta vägar för att lösa problemet. Det finns ingen plats för trafficking i Göteborg. Det finns ingen plats för trafficking i min stad!”

Zoltan Raffai har rätt när han säger att hans bransch utgör en betydande del av problemet genom efterfrågan. Faktum är att Var femte svensk som köpte sex utomlands gjorde det under en tjänsteresa, enligt forskningsstudien Prostitution i Norden. RealStars uppmanar alla företag att ta ställning mot sexköp då de bevisligen sker inom en företagskontext.

”RealStars är en organisation med mycket kunskap och vilja att förändra. Eftersom problemet med trafficking är otroligt komplicerat och svårlöst behöver så många som möjligt samverka för att finna de bästa lösningarna. Vi som vill verka för en bättre situation när det gäller trafficking behöver en plattform för samarbetet. RealStars är perfekt! Deras arbete med informationskampanjer och deras roll som stöd åt företag genom Business Against Trafficking är dessutom otroligt viktigt för att uppnå förändring.”

Vi tackar Zoltan Raffai och hoppas att hans ord kan inspirera andra företag att ta ställning mot trafficking.

Be Sociable, Share!