Vem skyddar de kvinnor och flickor som inte finns?

En stark, fängslande och informativ föreläsning fick deltagarna ta del av när Realstars bjöd in Anna Zobnina från European Network of Migrant Women till att hålla en föreläsning på Clarion Hotel Post, ett av hotellen som är ett Fair Sex-hotell.

Network of Migrant Women är ett feministiskt nätverk av gräsrotsorganisationer som finns i 20 europeiska länder och som har som vision att alla kvinnor och flickor i Europa som migrerar eller är på flykt har rätt till rättvis behandling och ett liv fritt från våld, förtryck och diskriminering. Efter Annas föreläsning har vi åhörare verkligen fått en ökad förståelse om vilken otroligt utsatt situation dessa kvinnor och flickor befinner sig i.

Anna berättar om flyktingläger i Libanon där kvinnor och flickor inte vågar gå på toaletten av rädsla för att bli våldtagna eller bortförda, kvinnor som överges av sina män som åkt i förväg för att fixa uppehållstillstånd i ett annat land och som sedan aldrig hör av sig, kvinnor och flickor som bara försvinner, kvinnor och flickor som inte finns på pappret. På grund av regler som gör att papper för medborgarskap måste gå omvägen genom en man blir konsekvensen att det blir omöjligt för många kvinnor och flickor att få några papper – de faller dessutom då bort från statistiken. De blir osynliga – vem skyddar en kvinna eller flicka som ”inte finns”? Vem letar efter dem om de försvinner? Denna situation gör det lätt att falla offer för människohandel för de utsatta kvinnorna vilket är ett stort problem i flyktinglägren men som inte prioriteras på grund av att situationen generellt är så dålig. En sak som Anna påpekade är att ofta när en pratar om barn klumpas pojkar och flickor ihop i samma grupp. Detta gör att flickor och de problem som de specifikt möter försvinner och inte uppmärksammas tillräckligt. Ett exempel är att om en mäter försvunna barn i Europa så syns det inte att det är mer flickor än pojkar som försvinner.

En annan aspekt som togs upp var kopplingen mellan rasism och prostitution. Anna tog upp att rasism är en form av ”othering” – ett sätt att distansera sig från en grupp. Gruppen blir ”de andra” vilket innebär man skapar olikheter för att sedan kunna skylla på eller tillskriva egenskaper till dessa ”de andra”. Prostitution är också det en form av ”othering” på det sättet att prostitution kan anses vara okej för andra kvinnor att befinna sig i, men inte för en själv, sin mamma eller sin syster. Det blir också en form av olikgörande i att det görs skillnad mellan för vilka kvinnor en utsatt situation ses som acceptabel och för vilka det inte gör det.

Utöver dessa exempel på vad Anna pratade om så tog hon även upp ämnen som våld mot kvinnor som maskeras som kultur eller religion, olika former av våld emot kvinnor och hur den ökade fundamentalismen i Europa är ett stort problem. Kort sagt en otroligt intressant föreläsning som avslutades i en mer positiv anda med att visa att det finns ett starkt feministiskt engagemang i Europa som arbetar för att lyfta frågan och arbetar för att förändra situationen och att solidaritet kvinnor emellan kan vara en kraftfull källa till förändring. Detta tar vi med oss och let´s keep up the fight!! Vi fick också ett filmtips som vi vill dela med oss: Bar Bahar – Inbetween two worlds. Kanske något för helgen?

Efter föreläsningen höll Realstars årsmöte 2018 och föreläsningen blev en bra och insiktsfullt inslag för oss som engagerar oss i Realstars viktiga fråga för spridning av svenska sexköpslagen och för att motverka olika former av sexuellt våld. Skriv under på vår kampanj For Fair Sex – Against Traffiicking på https://realstars.eu/for-fair-sex/

 

Be Sociable, Share!