Växtkraft Thai ska stärka thaimassagebranschen och motverka sexköp

Nu startar Realstars ett arvfondsprojekt för att öka förutsättningarna för bättre arbetsmiljö tillsammans med branschen, myndigheter och andra organisationer. 

Massagebranschen och särskilt thaimassagesalonger är en av de mest riskfyllda branscherna för sexuell exploatering i Sverige i dag. Realstars har under de senaste två åren uppmärksammat sexuell exploatering kopplat till massagebranschen och thaimassagesalonger som länge varit under radarn. Genom det nya arvsfondsprojektet kommer organisationen att fördjupa ett samarbete med thaimassagesalonger och olika branschaktörer för att bryta en alarmerande utveckling och erbjuda insatser och stöd till unga arbetstagare.

– Vi är oroade för många av de kvinnor i branschen som redan är utsatta och har en knapp arbetsinkomst på massage tjänster och som pressas till sexuella tjänster. Situationen har för många även förvärrats under pandemin, säger Malin Roux Johansson som är projektledare för Växtkraft Thai.

Syftet med projektet är att ge de unga thailändska kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger och med risk för, eller som befinner sig i prostitution, människohandel eller annan utsatthet en möjlighet att ta sig ur denna utsatthet och ge möjlighet till alternativa livsval, personlig utveckling, kompetensförstärkning i olika yrkesroller och empowerment.

– Projektet Växtkraft Thai är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera för att motverka mäns våld mot flickor och unga kvinnor. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter, men ibland saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

För att inte legitimera sexhandel och koppleri eller riskera att fler unga kvinnor utsätts för sexuell exploatering krävs ett antal åtgärder där projektet bidrar till den kraftsamling som nu behövs bland näringsliv, stödjande organisationer och myndigheter. Gatutidningen Faktums granskningar visar bland annat att antalet salonger har femdubblats under de senaste tio åren, och man gör också en låg uppskattning av hur mycket sexhandeln omsätter i Sverige: 90 miljoner – per år.  Under 2019 tog Realstars bland annat fram en utbildningsfilm och dekaler till thaimassagesalonger i Sverige.

Är ni intresserade av projektet? Vill veta mer: kontakta info@realstars.eu

Be Sociable, Share!