Ur frustration skapas motivation – Fair Sex skolor sprider ut sig!

RealStars arvsfondsprojekt Fair Sex skola är ett sätt för skolor att hållbart och kontinuerligt väva in sex och samlevnadsfrågor i sitt värdegrundsarbete:  ”Projektet syftar till att stärka ungdomar i frågor om Fair Sex samt att skapa delaktighet för att själva påverka samhället för Fair Sex och mot Unfair Sex. Målet är att unga människor får ökad kunskap, reflektion och ökad medvetenhet relaterat till sexhandel och sexövergrepp.”. I september tog Vara Folkhögskola, Drottning Blanka i Falkenberg och Praktiska Gymnasiet i Kungsbacka och Halmstad sina första steg mot att bli Fair Sex skolor!

Fair Sex skola-huset som visar hur arbetet kan se ut!

RealStars är otroligt glada över flera skolor i landet nu har valt att ta tag i dessa frågor! Fyra skolor i ”region syd” (södra Sverige) har nu haft sina första uppstartsmöten där lärare och skolpersonal tillsammans gör upp en plan för hur just deras skola ska integrera sex och samlevnad, genus och jämställdhet under läsåret.

Här är ett urplock av goda idéer som har tagit form under dessa workshops:

  1. Planera en Fair Sex tema/värdegrundsdag

2. Stärka arbetet med att lärarna är förebilder genom markeringar och inte ge upp!

3. Diskutera och reflektera kring jargongen på praktik- och arbetsplatser.

4. Använda mentorstiden med klasserna för att uppmärksamma klipp, foto eller annat viralt som hänt på nätet senaste veckan.

5. Införa mer sex och samlevnad, Fair Sex-frågor i undervisningen. Ta del av och stötta varandras idéer!

Punkt nummer fyra är så värdefull och viktig just för att det här med nätet och vad som händer där togs upp som en problematik på samtliga skolor. Hur ska vi göra för att eleverna ska känna att vi kan stötta och hjälpa även där? Flera som arbetar med unga och nätet såsom Ulrika Rogland och Caroline Engvall uppmanar oss vuxna att helt enkelt börja med frågan:

”- Hur var det på nätet idag?”.

Att starta med denna ganska simpla fråga kan vara det första steget till att unga vågar öppna upp sig om vad som händer. Det ger också oss – vuxna, skolpersonal, föräldrar och andra närstående – möjligheten att faktiskt vara normkritiska till klipp, bilder eller skämt som för vissa ungdomar kan ses som ingenting. Praktiska Gymnasiet i Kungsbacka har mentorstid med sina klasser varje vecka och kommer att ägna en del av den tiden till att prata om hur det har varit på nätet den senaste veckan! Denna briljanta idé kommer nu att tas vidare till de som redan är och de som ska bli Fair Sex skolor.

Peppad personal på Praktiska Gymnasiet i Kungsbacka!

Det uppstår nästan alltid en frustration när vi pratar om sexuella övergrepp, sexhandel, trakasserier, kränkningar, internet och om hur detta ofta är en del av många ungas vardag. Men ur denna frustration vill RealStars skapa motivation och inspiration för att tillsammans arbeta mot att våra ungdomar blir utsatta eller utsätter någon annan. Detta förebyggande arbetet börjar med att just börja snacka om det sedan följer hur vi ska göra! Hösten 2017 tar flera skolor detta viktiga steg och RealStars kickar igång Fair Sex över landet och engagerar vuxna och unga!

 

// Sandra Davidsson

Processledare Fair Sex skolor

Region Syd

 

 

Be Sociable, Share!