Ungdomar i Västra Götaland diskuterar trafficking, prostitution och sexuella kränkningar

Processen 3

Under våra skolbesök har vi mycket intressanta diskussioner och värderingsövningar med de ungdomar vi träffar. Vi diskuterar trafficking, prostitution, sexuella trakasserier, vad Fair Sex innebär och allt där emellan.

Allt mellan himmel och jord som rör dessa frågor kommer upp. Ungdomarna är alltid ivriga att diskutera och det är tydligt att det är frågor som intresserar och engagerar.

Vi fokuserar på action när vi är ute i skolor! Vi diskuterar exempelvis frågor som vad kan vi göra åt trafficking och sexuella kränkningar, hur kan ni på den här skolan agera? Eleverna? Lärarna? Vad kan samhället och staten göra? Personal på krogen? Polisen? Föräldrar?

Här har vi sammanfattat sex punkter utifrån de diskussioner som förts runt om i Västra Götaland mellan oktober och december 2014.

1.    Utbildning i tidig ålder! Detta är något som alltid kommer upp i diskussionerna. Kunskap och att motverka okunskap är jätteviktigt för ungdomarna.

2.    Alla individer har ett ansvar att inte kränka någon. Eleverna betonar att alla har ett ansvar, både de som utsätts och utsätter men också alla runt omkring.

3.    Stödja de som utsätts – både på individnivå och på samhällsnivå. Detta gäller både traffickingoffer, våldtäktsoffer och andra som utsätts för sexuella kränkningar.

4.    Förändra normer för kön – och för sex. Många elever tycker en väldigt viktig del i arbetet är att öka kunskapen kring normer och att inkludera detta i skolans värdegrundsarbete.  Att det är detta som är grunden till förändring.

5.    Tänka mer på ords betydelse och inte sprida rykten vidare. Detta är ofta svaret på hur kränkande ord och kommentarer kan motverkas. Att det är viktigt att tänka på vilka ord som används som skällsord eller kränkande ord och varför och att det är viktigt att få stopp på ryktesspridning.

6.    Mer polisarbete och att våga anmäla. De flesta anser att polisen borde göra mer men också att det är viktigt att de som utsätts också anmäler och får stöd av polisen i detta.

Under 2015 fortsätter vi med våra skolbesök och ser fram emot ännu fler intressanta och givande diskussioner!

 Vill du att RealStars kommer till din skola? Vi besöker skolor i Västra Götaland och i Stor-Stockholm. För Göteborg med omnejd, kontakta Anna Lindeborg, anna@realstars.eu . För Stockholm med omnejd, kontakt Emily Norling, emily@realstars.eu 

Be Sociable, Share!