Ung, internet och Fair Sex – vill du vara med i en fokusgrupp?

Anti-traffickingorganisationen RealStars har under senaste åren besökt ett 100- tal skolor för att engagera unga och stärka värderingar för Fair Sex och mot trafficking.

Vi tycker att sex ska ske på lika villkor, utan våld eller tvång, i alla situationer och för alla individer. Motsatsen till Fair Sex är prostitution och sexuella övergrepp.

Nu tar vi nästa steg och kommer också möta unga på internet och verka för Fair Sex även där. Just nu vill vi lära oss mer om hur ungdomar använder sig av nätet – en arena där många ungdomar möts, delar bilder och tar kontakt med nya personer.

Vi söker ca 10 personer i åldrarna 15-19 som vill delta i en fokusgrupp. Syftet med fokusgruppen är att vi vill lära oss av er: Vilka sidor besöker ni mest? Hur är man mot varandra? Finns kränkande beteenden och ovälkomna inviter?

För att vårt arbete för Fair Sex på internet ska bli så bra som möjligt vill vi ta del av era kunskaper och låta era röster bli hörda!

Låter det intressant? Kontakta processledare Angelica Axelzon på angelica@realstars.eu

Be Sociable, Share!