Thomas Hammarberg – om Trafficking i Europa

Thomas Hammarberg har under större delen av sitt liv verkat för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter genom olika internationella uppdrag, exempelvis som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. 1977 fick Thomas Nobels Fredspris å Amnesty Internationals vägnar.

Vad engagerar dig idag?

– Alltjämt kampen för mänskliga rättigheter.

Anser du att människohandel för sexuella ändamål har fått en tillräckligt framträdande plats på olika agendor för mänskliga rättigheter och social hållbarhet?

– Det har varit mycket retorik och på tok för litet konkret, effektiv handling. Det har också varit dålig samordning av programmen mellan FN, EU, Europarådet och OSSE (OSCE). Ett exempel är att EU nästan aldrig nämner Europarådets konvention och övervakningsorganet GRETA eller OSSEs särskilde representant – än mindre samspelar.

Europol gjorde nyligen ett utspel om att trafficking aldrig tidigare varit så omfattande. Vad anser du behöver göras för att vända utvecklingen och stoppa trafficking?

– Bra att Europol och Interpol reagerar. Jag vet att de är bekymrade över att samspelet med enskilda länders poliser inte är effektivt. Bristen på effektiva polisinsatser är ett huvudproblem. I grunder är det en fråga om PRIORITET.
– Det behövs också ytterligare diskussion om grundprinciperna: att offren behandlas som just offer och inte som förövare; att de ges seriöst skydd när de inbjuds att samarbeta med polisen (långsiktigt); att de inte deporteras tillbaka till hemländer när det finns risk för repressalier eller liknande problem.
– För litet arbete har gjorts för att analysera och åtgärda de faktorer som gör det möjligt för handlarna att fånga upp flickorna.

Vad blir viktigt att tänka på i arbetet för att sprida den sk svenska modellen till andra länder och dess medborgare?
– Ett gott exempel och en aktiv hållning i de europeiska institutionerna (bortom den välmenande retoriken); krav på effektivare polisinsatser och resurser för detta; bättre samspel mellan de olika europeiska institutionerna (särskilt från EU).

Vilket ansvar tycker du att sexköparen har i den sk traffickingkedjan? Vilken typ av åtgärder är relevanta för att skydda offren?
Stort. Om inte ”efterfrågan” var så omfattande skulle det bli mycket lättare att stoppa människohandeln. Därför bör utnyttjande av dessa flickor kriminaliseras.

Malin för Realstars

Be Sociable, Share!