Tack alla! Hyrflickvän har nått ut – en injektion för att stoppa sexuell exploatering i Sverige

Det har nog inte undgått någon att Realstars och Child10 under oktober och november drivit en kampanj mot sexköp med namnet Hyrflickvän. Den släpptes den 13 oktober och utformade som en fejkad sugardatingsida som vi spred genom sponsrade annonser och flyers runt om i landet. Vi fick stort mediagenomslag och har därmed nått ut med kunskap om att sugardejting är ett av prostitutionens olika ansikten. Vi vill höja medvetenheten om olika brott kopplade till kommersiell sexuell exploatering. Vi vill visa vad samhället nu måste göra för att stoppa brotten (sexköp, koppleri och människohandel) och skydda utsatta människor och där Sugerdating är särskilt förrädiskt genom att det för tankarna till dating och samtidigt lockar in flickor i prostitution.

När kampanjsidan låg upp registrerade sig 808 män som därmed försökte hyra en flickvän via hemsidan hyrflickvän.se. Var sjätte man av dessa, 16,6%, sökte på minderåriga tjejer –med andra begå övergrepp på barn. Problemet med digitala bordeller, där sugerdating är en form tillsammans med så kallade eskortsidor, är stort i Sverige. I dag finns cirka 15 hemsidor med annonser riktade till sexköpare. Där kan de som vill köpa sex välja bland ett stort utbud av kvinnor, och ibland även barn.

Den andra delen av kampanjen gick ut 27 oktober där vi släppte en ny SIFO rapport som visar att var sjunde man har en positiv inställning till att personer köper sex, vilket vi ser som mycket allvarligt och visar på behov av breda informationsinsatser om sexköpslagens syften.

Sifoundersökningen visar att 79,6 % av alla tillfrågade män säger sig ha vetskap om att det är vanligt förekommande att personer i prostitution utsätts för människohandel. Hälften av alla män säger sig veta att det är vanligt förekommande med barn som utsätts i sexhandeln. På frågan om inställningen till att personer köper sex svarar var sjunde man, 14,4 %, att de har en positiv inställning. Motsvarande siffra bland kvinnor är 1,4 %.

Vi släppte även rapporten ”Sexköparens värld”. Rapporten synliggör hur sexköpare skapar sin egen slutna världsbild och utövar “konsumentmakt” och avhumaniserar kvinnorna genom att båda recensera och köpa kvinnornas kroppar. Rapporten visar att många män ser sexköp som en “hobby”. Samtidigt som vi vet att många av dem som är utsatta i prostitution är barn och att många utnyttjas av människohandlare.

Läs om våra krav i Debattartikeln i GP Vi måste ta krafttag mot de digitala bordellerna.” den 15 oktober på Me too dagen.

Vi kommer följa upp våra krav i debattartikeln och arbetet fortsätter. Vi har nu lagt en grund för att motverka och stoppa sexuell exploatering och där lagskärpning och mer resurser är centralt.

Det är fantastiskt att så många har slutit upp och vill bidra till förändring.

Vi har många att tacka!

Nedan tacktext har vi lagt på sociala medier och passar fint även här: ) Längt ner i Instagram-bilder listas alla vi vill tacka!

Nu har det gått en månad sedan vi släppte hyrflickvän.se

Mycket har hänt hos oss under denna månad och här ska vi försöka sammanfatta lite av det!

På bara en månad har vi – tillsammans med många andra – lyckats skapa ett nationellt samtal om sugardating.

Sugardating och andra digitala bordeller ingår nu i Brottsförebyggande rådets utvärdering av sexköpslagen.

Vi för fortsatta samtal med regeringspartierna och samarbetspartierna utifrån våra krav.

Mail har rasat in om hur utbrett sugardating är på skolor, fritidsgårdar och andra sammanhang – där kampanjen fått personal och andra att påbörja ett förändringsarbete runtom i landet.

Vi har – tillsammans med er – verkligen fått fram budskapet att sugardating bara är ett av prostitutionens olika ansikten – och ett av de vanligaste sätten för att locka in unga, framförallt tjejer, i prostitution.

Vi har också börjat avtäcka sexköparnas dolda värld och fortsatt diskussionen om vilka normer som råder och hur vi bör förändra detta.

Kampanjen resulterade i ca 150 artiklar. Räckvidden för de 118 artiklar som Retriever hade data på är 11 miljoner möjliga läsare och tittare. Genomslaget har synts från norr till söder och den höga siffran 11 miljoner innebär att det kan vara samma personer som läst en artikel samt sett ett inslag hos TV4 Nyhetsmorgon och kvällstidningarna som har publicerat flera gånger. Och då har inte det enorma gensvaret på sociala medier räknats med.

Detta lyckades vi med tack vare VÄLDIGT många människors engagemang.

Påverkans – och upplysningsarbetet fortsätter även om vi rundat av den intensivaste kampanjperioden.

Vi kommer att följa upp varje parti kring våra krav och snart startar vi den digitala aktivistgruppen för att fortsätta störa sexköparnas dolda värld.

Vi ser fram emot att ha er med!

#Hyrflickvän #GirlsRightsHaveNoPrice #ForFair6 #Sugardating #Sexköp #RealStars #Child10 #Sexköparensvärld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!