Sverige skyddar inte barn som utnyttjas för sexköp

Barnpros_kallafakta

Kalla Fakta gjorde den 4 november en dokumentär där dem granskade barnprostitutionen i Sverige.
Den svenska modellen och sexköpslagen har varit en förebild för många länder. I programmet framkom dock stora brister i Sverige när det gäller skyddet av barn där Sveriges lag mot sexköp av barn en av de sämre i Europa. Köp av sexuell handling av barn kan ge till upp till två års fängelse. I andra länder som till exempel England är straffskalan sju år för sexköp av barn (under 18 år), även om sexköp av vuxna är lagligt. Och i Nederländerna som är känt för sin liberala syn på sexköp, så räcker det att åklagaren visar på att barnet är under 18 år för att sexköparen ska dömas.

Problemet i Sverige är dessutom att fängelse sällan utdöms i praktiken. Det som försvårar är att åklagaren måste bevisa att ett sexköp har utförts, det vill säga att det var en sexuell handling och att en ersättning gavs. Dessutom måste åklagaren kunna bevisa att sexköparen kände till barnets ålder eller borde ha misstänkt att barnet var under en viss ålder. För att bedöma detta så måste domstolar kontrollera barnets kroppsutveckling. Detta innebär att ett barn som ser äldre ut och är mer utvecklat får sämre skydd av lagen.
Att åklagaren måste bevisa allt detta för att sexköparen ska kunna dömas till fängelse, innebär att de under senaste åtta åren endast har dömts en person per år till fängelse. Annars är det främst böter som ges, i likhet med fortkörning och snatteri. Det ställs nu krav på att Sverige ska skärpa straffen för sexköp av barn.

Se Kalla Faktas program nedan

Be Sociable, Share!