Svenska sexköpares beteenden kartlagda

Runt 80 % av svenska mäns sexköp sker utomlands. Genom en undercover-rapport från nätverket Schyst resande där RealStars ingår avslöjas sexköparnas attityder och beteende. Men också om hur den vanliga turismen bidrar till att normalisera sexhandeln.

Journalisten Joakim Medin som skrivit rapporten på uppdrag av nätverket Schyst Resande gick undercover i Thailand för att kartlägga svenska sexköpares attityder och beteenden. I rapporten ”Welcome to Sin City” får flera svenska män kommentera varför de köper sex och fram växer en bild av snedvridna strukturer, ensamhet och en förenklad bild på prostitution. Sexköparna har kategoriserats efter de mekanismer som tycks ligga bakom deras beteende. Vissa anser sig hjälpa kvinnorna genom att betala för sex, andra hävdar att de anpassat sig till den thailändska kulturen där prostitution enligt dem är ett naturligt inslag, och andra vill bara dominera, känna makt och ser sig själva som ”kungar”. Det finns också de som söker ”flickvänsupplevelser” och menar att det är de som blir utnyttjade av kvinnorna ekonomiskt, trots att de betalar för sex.

”Om jag är törstig så behöver jag inte hämta ett glas vatten själv, hon hämtar det åt mig. Jag tror det här lockar en jävla massa svenska män. För vem fan vill inte bli behandlad som en kung”, förklarar man från Göteborg i 40-årsåldern.

Tydligt är att många uttalanden innehåller både sexistiska och rasistiska inslag som går emot Sveriges officiella värderingar om jämlikhet och jämställdhet. Genom att se sig själv och andra svenska eller nordiska män som snällare än sexköpare från andra delar av världen rättfärdigar de sitt beteende i jämförelsen med att det alltid finns något värre.

”Mycket har skrivits om de som utnyttjas i prostitution. Betydligt mindre om männen som ligger bakom efterfrågan, trots att det är de som driver på hela marknaden”, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare för RealStars.

I rapporten framgår också hur den vanliga turismen i Thailand bidrar till att normalisera sexhandeln och sexköparna kan därför agera mer öppet och avslappnat. På samma gata där män köper sex sitter barnfamiljerna på restaurangen och njuter av sin semester. Senare på kvällarna blandas sexhandeln med festande turister och ingen verkar reagera på vad som pågår runt omkring. Ett tydligt tecken på normalisering.

Sveriges sexköpslag är verkningslös utanför Sverige. Realstars anser att Sverige borde följa Norges exempel med en sexköpslag som gäller utomlands. Lagen är en grund och ger en viktig signal men vi behöver också återkommande diskutera de attityder och skeva värderingar som leder till sexköp. Vi behöver slå hål på de myter och falska föreställningar som göder sexindustrin och stärka värderingar för jämställdhet och Fair Sex – sex på lika villkor.

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan RealStars, Unionen, Childhood, Svenska kyrkan, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO samt Union to Union. Nätverket lyfter frågor om hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter. Schyst resande utbildar också Ambassadörer som föreläser på skolor, företag och organisationer.

Be Sociable, Share!