Sexköpslagen i Norge utvärderad

Fyra år efter införandet av en sexköpslag har Norge valt att utvärdera dess effekter. Resultaten är slående och positiva och visar bland annat på att efterfrågan på prostituerade har minskat avsevärt.

Den norska lagstiftningen mot sexköp trädde i kraft den första januari 2009. Bakgrunden var att dåvarande regering ville ta ett krafttag mot trafficking. De kritiska röster som höjdes bestod i att ett förbud mot sexköp skulle leda till att prostitutionen tvingades ”under jord” och att kvinnor i prostitution skulle vara mer utsatta för våld. Hur blev det då?

Den nya regeringen som kom till makten 2013 har föreslagit en mindre sträng lagstiftning, med reservation för att en sådan förändring ska bygga på utgången av ovannämda utvärdering. Vista Analysis fick i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport över lagstiftningens effekter. Den drygt 200 sidor långa rapporten är baserad på sex månaders undersökningar och intervjuer med såväl manliga som kvinnliga prostituerade, polis och stödorganisationer och resultaten är slående.

Norges lagstiftning mot sexköp har minskat trafficking i Norge. Rapporten visar också att gatuprostitutionen i Oslo har minskat med mellan 35 till 60 procent jämfört med innan lagstiftningens införande, medan övrig prostituiton har minskat med mellan 10 till 20 procent. Man har heller inte sett att våldet mot kvinnor i prostitution har ökat.

Förklaringen till resultatet uppges vara att en lagstiftning mot sexköp, i kombination med lagstiftningen mot trafficking och koppleri gör Norge till ett mindre attraktivt land för prostitutions-baserad männsikohandel.

”Rapporten visar tydligt att lagen har bidragit till en reducering av efterfrågan och volymen på prostitutionen i Norge, vilket var precis vad lagstiftningen var ämnad att göra”, säger Steinar Stroem, professor vid Oslo universitet och en av rapportens författare.

För att läsa hela rapporten (på norska) klicka här.

Be Sociable, Share!