Svar från EU och nästa kampanj!!

Whats next? 
Ja, just nu reflekterar vi i RealStars över HUR vi ska få ännu mer genomslag i nästa fair sex kampanj! Uppdraget är viktigt – frågan om fair sex måste lyftas till problemet är löst (så som Ellinor Person skrev som svar på Tre frågor).

Vi har nu börjat planera för nästa kampanj och gör också en utvärdering där flera av er förmodligen svarat på frågor. Tack till er som medverkar och till Erika Bjernhagen som arbetar med utvärderingen.

Att vi skapade och genomförde kampanjen Make Fair Sex Real, är bara det ett storartad jobb, tycker jag (över 1200 röster för fair sex/underskrivna kampanjbrev). En unik insats, troligen var vi den enda organisation som gjorde det möjligt för vanliga människor att direkt påverka alla EU:s medlemsländer.

Att få ett svar från EU-kommisionären Cecilia Malmström, var väntat och viktigt. Här konstateras att vår uppmaning (också upprinnelsen till kampanjen) går längre än vad de beslutat om i det nya EU direktivet angående frågan att kriminalisera köp av sexuella tjänster från offer för människohandel (något som de flesta tror är olagligt och straffbart redan idag). Den nya direktivet, som vi också skrev om i förra blogginlägget, säger att länderna ska överväga denna typ av kriminalisering.

Av svaret från EU framgår att ländernas arbete ska följas upp 2016. Detta är naturligtvis bra men inte tillräckligt. Det kommer sannolikt inte förhindra att fler faller offer för trafficking under kommande åren. För resultat måste man ta tag i problem med efterfrågan och korruptionen.

Vår oro gäller utvecklingen i Europa med högst antal sexslavar per invånare i världen.

Vilka konsekvenser får direktivet för brottsutsatta personer som utnyttjas på otaliga bordeller i Europas storstäder och andra andra platser med mycket människor s k hubbar?

Vi undrar vilka verktyg polisen har för att gå in och skydda offer för människohandel i 
te x Berlin och Amsterdam. Vad blir skillnaden för unga personer (tjejer, killar) som traffickerats och säljs på marknadsplatser för sexhandel i EU-länderna. I Sverige berättar polisen om hur lagen hjälper dem att gripa in där det tidigare inte fanns lagligt stöd.

Vi har pekat på en stor brist i EU:s direktiv kring människohandel. Nästa kampanj blir viktig för att upplysa och få EU-länder att ta steg i rätt riktning.

Läs svar ifrån EU-kommissionären Cecilia Malmström här

/Malin Roux for RealStars

Be Sociable, Share!