Stop Female Death in Advertising

Stop Female Death In Advertising är ett examensarbete av Lisa Hågeby på Beckmans designhögskola. Projektet uppmärksammar hur kvinnor i stor skala passiviseras i reklam. För att illustrera fenomenet har hon valt att lyfta fram den mest extrema passiviseringen, bilder som anspelar på en död kvinna.

Med RealStars perspektiv i ryggen är det svårt att inte dra paralleller till alla de miljontals kvinnor i prostitution som varje dag lever med risken att bli misshandlade, torterade och mördade. För flickor och kvinnor i prostitution är dödligheten 40 gånger högre än geomsnittet. Ingen grupp kvinnor, oavsett yrke eller livssituation, har en så hög dödlighet som kvinnor i prostitution. Dödsorsakerna varierar från mord till olyckor, drogmissbruk och alkoholism. Amerikanska forskare konstaterar i en studie från 2004 att kvinnor i prostitution löper 18 gånger högre risk än andra kvinnor att bli mördade*.

Med det i åtanke blir annonsen föreställande en mördad kvinna i bakluckan på en bil ett förhärligande av ett brutalt maktförhållande, ett grepp modehusen friskt använder sig av för att förläna varumärket ”lite spänning”. Annonser av det här slaget är i själva verket ett okritiskt kommersialiserande – ett försök att slå mynt av en våldsamt tragisk verklighet som drabbar kvinnor världen över, varje dag. Det är så att en måste undra: säljer en död kvinnokropp verkligen så bra?

Isabel för RealStars

*Källa: Varat och Varan, Kajsa Ekis Ekman

Be Sociable, Share!