SPACE International – samlar dem som överlevt prostitution

Rachel Moran (bild hämtad från SPACE International)

Rachel Moran (bild hämtad från SPACE International)

SPACE International (Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment), skapades av en grupp personer som alla överlevt sextrafficking. De arbetar nu för att avskaffa den globala människo- och sexhandel. Organisationens mål är att väcka allmänhetens medvetenhet kring det våld som går hand i hand med prostitution samt att få regeringar att ta itu med världens äldsta förtryck.

”Innan vi kan förvänta oss social förändring så måste prostitution erkännas som det förtryck det är” säger Norma Ramos, mänskliga rättigheters advokat och styrelsemedlem i SPACE.

Organisationen lanseras nu globalt med stöd från USA:s före detta president Jimmy Carter. SPACE tar även fasta på den ”Svenska modellen” där det är sexköparen som kriminaliseras och inte den som säljer sex.

”Modellen erkänner prostitution som en människorättskränkning och det faktum att det är efterfrågan som möjliggör sexhandeln” detta säger Rachel Moran, en av grundarna.

Den ”Svenska modellen” har visat sig framgångsrik i Sverige, Norge och på Island. Nordirland och Litauen har även röstat för att kriminalisera köparen och lagen övervägs för närvarande av Irland, Frankrike, Israel och Sydkorea.

“Vi ser att alla system för prostitution är sammanlänkade, oberoende om någon påstår något annat. Prostitution och sextrafficking, till exempel, är intimt kopplade. Prostitution är den plats där sextrafficking sker, och efterfrågan på prostitution är anledningen till att sextrafficking förekommer. Att prata om sex-trafficking utan att nämna prostitution är som att tala om slaveri utan att nämna plantagerna. Vi hävdar bestämt att det är så, och vi borde veta, som överlevande från kommersiell sexuell exploatering.” – Detta säger medlemmarna på deras hemsida.

SPACE har tilldelats pris för bästa internationella organisation av Emma Humphrey’s Memorial Prize som erkänner det enastående bidrag som kvinnliga organisationer tillför när det kommer till sexuellt våld.

Gå in på Equality Now och läs berättelser och livsöden från dem som överlevt sexhandeln.

RealStars kommer att fortsätta uppmärksamma dessa fantastika människor som väljer att dela med sig för att hjälpa andra. Detta genom att en gång i veckan publicera en ny berättelse från en av överlevarna.

Läs mer om SPACE International på deras hemsida.

Be Sociable, Share!