Skolbesök på Peab och Lernia

Den 21 september besökte RealStars en språkintroduktionsklass på PEAB-skolan. Eleverna förundrades över att trafficking förekommer i Sverige och diskussionerna kring prostitution var mycket engagerande.

När RealStars besökte PEAB-skolan möttes vi av mycket nyfikna elever som förvånades över att trafficking sker i Sverige. En elev utbrast direkt när trafficking kom på tal: ”Men det där händer väl inte i Sverige?”. Efter att vi berättat att Europa har högst sexslavar per capita i världen blev eleverna mycket engagerade. (Kara, 2009)

Vad som däremot väckte mycket känslor var prostitution. Eleverna var obekanta med Sveriges sexköpslag och ifrågasatte varför inte båda parter i sexköpet kriminaliserades. Vi på RealStars förklarade att Sveriges lagstiftning syftar till att inte skuldbelägga säljaren då hen (oftast hon) är tvingad till detta p.g.a. yttre och inre tvång. Vi berättade att dagens slaveri handlar om prostitution och att det är svårt att dra några tydliga gränser mellan prostitution och trafficking eftersom andra människors kroppar exploateras. Många elever hade svårt att förstå varför en kvinna som inte kommer från fattigdom skulle sälja sex. ”Varför säljer någon som har ett bra liv sex? Då måste det vara hennes val” resonerade en elev.

Så varför är det så? Har den som är utsatt för prostitution ett bra liv? I en undersökning år 2004 (Cotton, Farley och Lynne, 2004) uppgav 90 % att de hade blivit utsatta för våld i samband med prostitution. 85 % hade blivit utsatta för sexuella övergrepp under sin barndom. 72 % led av posttraumatiskt stressyndrom. 92 % ville sluta med prostitutionen men såg inga andra försörjningsmöjligheter. Dessa personer (kvinnor) lever inte ett bra liv.

Samma dag hade RealStars en föreläsning på Learnia för SFI. Där diskuterades det om prostitution kan ses som ett ”arbete” eller inte. Vi på RealStars presenterade siffrorna över och frågade åhörarna: ”Anser ni att det här är ett vanligt ”arbete”? Finns det något arbete där de anställda skulle representera dessa siffror?”.

Så nästa gång du ser på prostitution som ett ”arbete” eller att någon i din närhet uttrycker att det är ett jobb som vilket annat, ställ dig då samma fråga.

Kara, Siddharth (2009). Sex trafficking: inside the business of modern slavery. New York: Columbia University Press
https://cup.columbia.edu/book/sex-trafficking/9780231139618

CottonAnn, Farley, Melissa och Lynne, Jacqueline m.fl. 2004. Prostitution and Trafficking in Nine Countries – An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder
https://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf

Be Sociable, Share!