Ska Spanien ansluta sig till den nordiska modellen?

Sverige antog sexköpslagen som kriminaliserar sexköp 1999. Efter det har fler länder anslutit sig Frankrike, Kanada, Island, Nordirland, och Norge som dragit det hela ett steg längre genom att kriminalisera sexköp av norska medborgare även utanför Norge. Nu har diskussionen kommit till Spanien där frågan är kontroversiell men regeringspartiet öppnat upp för ny lagstiftning.

Enligt siffror från civilsamhället uppskattas 300,00 till 400,000 personer befinna sig i prostitution i Spanien, varav 90 % är utsatta för människohandel för sexuella syften. Prostitution är inte förbjudet, men sedan 2015 har straffen mot koppleri skärpts och både sexköp och att sälja sex är klassat som en störning mot den allmänna ordningen, och därför straffbart. På tre år, 2015 till 2017, har 1250 fall behandlats för grova överträdelser samt 597 för lättare fall enligt Inrikesministeriet. Men det framgår inte hur många fall som gällt sexköp respektive att erbjuda sex mot betalning, alltså prostitution. Enligt Carmen Meneses, antropolog från Universidad de Comillas, finns det dessutom 51 lokala förordningar som i de flesta fall går efter kvinnorna i prostitution.

José Nieto, chefsinspektör på Enheten mot illegala migrationsnätverk och falsk dokumentation (UCRIF) hävdar att andelen personer som befinner sig i prostitution på frivilliga villkor är minimal i jämförelse med de som befinner sig i slaveri. I Spanien är människohandel olagligt med en straffskala på fem till åtta års fängelse, eller mer om särskilda omständigheter finns. Dessutom växer människohandeln och prostitutionen ständigt, och sexköparna blir allt yngre. De flesta är idag mellan 18 och 35 år menar polisen.

Spanien är både ett transit- och destinationsland i den globala människohandeln, och de flesta utländska offren kommer från Östeuropa (t.ex Bulgarien, Rumänien och Ryssland), Sydamerika (Paraguay, Brasilien och Ecuador), eller Kina och Nigeria.

Amelia Tiganus är överlevare från sexhandeln. Hon kommer ursprungligen från Rumänien och blev tvingad in i prostitution i Spanien, där hon fortfarande bor.

”Liksom andra överlevande från prostitution definierar jag bordeller som koncentrationsläger. Under dagen var vi tvingade att titta på pornografiska filmer, äta och sova under strikt kontroll. Vi förväntades vara älskvärda och le för att ge stället och hallicken ett bra rykte. Vi var tvungna att spela rollen hela tiden och göra det sexköparna ville, som att klä oss efter deras önskan eller gå under ett annat namn. Vi var tvungna att sova i samma säng som den vi blev sexuellt torterade i av sexköparna.”

Men den senaste tiden har regeringen börjat titta på den så kallade nordiska eller svenska modellen för att bekämpa människohandel och prostitution för att rikta in sig på att motverka efterfrågan på sexköp, för att skydda personerna utsatta för sexuell exploatering. Diskussionen inleddes i början av september när ett tillstånd för fackföreningsorganisation för prostituerade personer utfärdades, vilket regeringen omedelbart återkallade. Dessutom ersatte de genast Concepción Pascual, direktör för ansvarig myndighet för tillståndet. Premiärminister Pedro Sanchez meddelade efteråt att Spanien i framtiden kommer att ha en lag mot sexuell exploatering. Prostitution och sexköp är en del av trafficking och en lagstiftning mot sexköp skapar också förutsättningar för att motverka trafficking. Därför är det ett viktigt steg att regeringspartiet PSOE ställer sig bakom den svenska sexköpslagen i deras senaste valprogram, även om det ännu inte är klargjort hur det kommer att se ut i sin fullständiga version.

Sexköp är än så länge en kontroversiell fråga i Spanien där sexhandeln är mycket utbredd och med många aktörer som tjänar på den. Därför finns det inte en samlad opinion mot sexhandeln. I jämförelse med utvecklingen i Frankrike där civila samhället arbetade hårt för en förändring krävs en enorm opinionsbildning också i Spanien för att fler ska förstå att sexköp och trafficking går att motverka genom lagstiftning och informationsinsatser.

Tycker du att EU ska ha en gemensam sexköpslag i enlighet med den svenska modellen? Då kan du skriva under vår petition till EU och vara med i arbetet mot sexköp, prostitution och trafficking.

Lär mer om situationen i Spanien och andra länder hos den franska organisationen Fondation Scelles, eller deras Global Report.

Be Sociable, Share!