Scandic kraftsamlar mot prostitution och sexköp på hotell

Scandic hotell har nu bestämt sig för att utbilda hela sin personal i frågor som rör prostitution. Realstars har sedan länge ett etablerat samarbete med hotellkedjan och andra genom projektet Hotels Against Trafficking och tycker självklart att detta är mycket glädjande nyheter.

Idag sker många av de svenska sexköpen på hotell. Men detta är inte något det talas så mycket om och det är ingen självklarhet att hotellpersonal får kunskap och utbildning i frågan.

Simon Häggström, kriminalinspektör på prostitutionsgruppen i Stockholm säger i SVT:s inslag att det handlar om 250-300 kvinnor som en vanlig veckodag annonseras ut på nätet, bara i Stockholmsområdet.

Utbildning av personalen ger dem konkreta verktyg att agera mot sexköp och i förlängningen mot trafficking. Det är såklart svårt för personalen att veta om det rör sig om prostitution eller inte på deras hotell, men om de misstänker något kan de vända sig direkt till polisens prostitutionsgrupp för att få stöd.

RealStars har etablerat samarbeten med flera stora hotell och ska fortsätta utveckla detta arbete regionalt under 2015 med andra delar av besöksnäringen.

Be Sociable, Share!