Besöksnäringen har att förhålla sig till olika sociala utmaningar i vårt samhälle. Människohandel och sexhandel är en sådan som förekommer och en fråga som berör både näringslivet i stort och besöksnäringen i synnerhet.

Sverige ses som ett föregångsland för att motverka trafficking och sexhandel genom införandet av sexköpslagen 1999. Det krävs mobilisering från många olika samhällsaktörer för att förebygga där näringslivet kan spela en viktig roll för att efterleva lagstiftningen. Frågan upplevs som viktig, dock saknas ofta medvetenhet och verktyg för att ta sig an den sociala utmaning som är förknippad med sexhandeln. Olika branscher berörs på skiftande sätt. Besöksnäringen har en särskilt viktig roll för att främja ett traffickingfritt samhälle som kan ge “spill over effekter” på andra branscher genom dess sammanförande roll och magnet för möten, konferenser och event.

“Det har varit förvånansvärt tyst om sextrafficking i den svenska besöksnäringen.”. Kommentar från flera hotell som gått med i Hotels Against Trafficking.

Vinnova stödjer RealStars initiativ för att främja innovation i besöksnäringen

Kan en innovationsprocess i Sveriges besöksnäring ta flera steg framåt för att ta socialt ansvar i traffickingfrågor? Svaret är ja. Därför startar vi nu ett förstudieprojekt under 2015. Projektet stöds av Vinnova och anti-traffickingoranisationen Realstars är projektpart och initiativtagare. Projektet involverar en rad olika samhällsaktörer i en interaktiv process där vi använder oss av en normkritisk metod för att hitta kreativa ideér för att stärka besöksnäringen.

Västsverige blir fokus för förstudien men intressentdialogen involverar även nationella aktörer och skapar en grund för en större satsning. Målet är att Sveriges besöksnäring genom innovation tar ett socialt ansvar, synliggör och profilerar arbetet för att främja en traffickingfri besöksnäring.

Projektets delar: Workshops och rundabordssamtal, intressentdialog och gäst/kundintervjuer. Målgrupp: Besöksnäringen och andra nyckelaktörer.

För mer information kontakta Malin Roux Johansson: malin@realstars.eu

 

Läs mer

Inbjudan till VINNOVA-projektet första och andra mötet

Innovationsprocessen för en traffickingfri besöksnäring

Busisness Against Trafficking – steg för socialt ansvar och trafficking.

Statistik kring sexhandel och människohandel i Sverige.

Innovationsmodell för en traffickingfri besöksnäring

Två aktuella debattartiklar tar upp kampen mot människohandel; Henning Mankell & Malin Roux skriver om hur arbetet mot trafficking måste prioriteras

Sasja Beslik, Eva Axelsson, Malin Roux och Inger Mattsson skriver om hur företagen måste ta ansvar i människohandelsfrågor