Resolution för kriminalisering av sexköp genomröstad i Litauen

human_rights_firstDen 16 december 2014 röstade parlamentet i Litauen för en resolution som är ett första steg på vägen mot att helt kriminalisera köp av sexuella tjänster. Ett mycket glädjande besked i kampen mot trafficking och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Det var inte första gången resolutionen diskuterades i parlamentet. Resolutionen initierades av Vincė Vaidevutė Margevičienė, riksdagsledamot för Folkpartiet i Litauen. Men dokumentet föregicks av gediget arbete från civilsamhällets organisationer, forskare och olika internationella aktörer. Dokumentet grundar sig mycket i den numera etablerade nordiska modellen, den lagstiftning mot sexköp som Sverige var först i världen med att instifta, 1999.

Resolutionen i Litauen innehåller bland annat förslag på lagförändring genom kriminalisering av sexköp, prostitution, pornografi eller andra former av sexuellt utnyttjande. Det föreslås också att det ska tillsättas en arbetsgrupp med representanter från olika departement som gemensamt ska arbeta fram strategier för att stötta traffickingoffer och prostituerade att ta sig ur sin situation.

Det här godkända dokumentet kommer kunna hjälpa till i arbetet med att etablera nya policydokument och riktlinjer för att stoppa människohandel och prostitution. Det kommer hjälpa till i arbetet med att hjälpa offer för trafficking och att stärka mänskliga rättigheter. Vi välkomnar detta arbetet och ska följa det med spänning. Vi hoppas såklart också att fler länder följer Litauens exempel – för ett Europa Fritt från Trafficking.

Läs mer i pressreleasen här!

Be Sociable, Share!