Realstars utbyter kunskaper i USA och får inspiration på traffickingkonferens

Realstars besöker regelbundet Bryssel och andra länder för att prata om Fair Sex och marknadsföra den svenska sexköpslagen. I september var vi i Chicago och passade också på att delta under en viktig konferens – 15 e International human trafficking & social justice Conference vid Toledo universitet.

Illinois är den amerikanska delstat där det skett flera lagändringar i steg mot den svenska sexköpslagen de senaste åren. Sedan 2012 har sex lagar införts i delstaten som stärker skyddet för dem som befinner sig i prostitution och därmed verkar för en avkriminalisering av personer som säljer sex. Trots att det är förbjudet att både köpa och sälja sex det främst kvinnor i prostitution, som tas till arrest och sedan förs till domstol för att ställas till rätta för prostitution. Sällan är det sexköpare. En förklaring till att det i delstaten nått framsteg med de nya lagarna tycks vara att pornografilobbyn inte är lika stark och sammanflätad med andra intressen som på den amerikanska öst- och västkusten. Därmed blir det enklare för en del personer i beslutande ställning att gå mot den starka sexindustrin.

Organisationen CAASE, Chicago Alliance Against Sexual Exploitation, är en av de organisationer som arbetar mot efterfrågan och därmed tar steg mot den svensk lagstiftningen. Under mötet framkommer även att de jobbar på liknande sätt som Realstars men att de dessutom erbjuder juridiskt stöd till utsatta kvinnor. CAASE har också tagit fram ny kunskap om män som köper sex genom ett antal mycket intressanta studier där en av dem synliggör hur män som köper sex diskuterar och ”utbildar” varandra hur det ska i ett forum för sexköpare. Studien heter”Our Great Hobby”: An Analysis of Online Networks for Buyers of Sex in Illinois.Rapporten ger en mycket intressant insyn i sexköpares synssätt, attityder och illusioner.

Konferensen är den 15:e i ordningen och är till stor del en akademisk konferens. Besökare kommer från 34 delstater i USA och det finns internationella representanter från 25 länder. Besökare kan välja mellan 10 parallella workshops under två dagar, det ges många tillfällen för oss att föra ut vårt budskap Fair Sex. Ett inslag att bjuda upp oss deltagare utanför USA att komma upp på scenen och berätta vilka vi är och vad vi vill få ut av dagarna, blir en öppning. Flera nyckelpersoner som är positiva till den nordiska modellen söker sedan upp mig och vill höra mer om vårt arbete. Jag blir bland annat intervjuad av en forskare och träffar Jessica Hurley. Hon är oerhört påläst kring situationen i Europa och den nordiska modellen och vill jobba med dessa frågor (se bilden nedan).

Mycket väcker intresse under konferensen. Deltagare möts över gränser för att nätverka, lära och samarbeta. Här finns personer, prostitutionsöverlevare och personer som identifierar sig som ”sexarbetare”. Många kommer från forskar- och NGO-världen, men här finns även opinionsbildare, politiker, studenter och representanter från olika organisationer.

Det slår mig är att ordet trafficking används mycket bredare i USA än i Europa, och att det även används för utnyttjande inom en familj. Många studier och forskning är slående, tung och tragisk. På ett av seminarierna lär vi oss mer om hur trafficking i familjen skiljer sig från den form av trafficking jag är mest bekant med, det vill säga att ofta en ung person luras, ”kidnappas” och säljs till pornografi och prostitutionsindustrin. Trafficking kopplat till familjen innebär istället att barnet hålls instängt och isolerad och växer upp i en miljö där hen utnyttjas och försummas. I flera fall kan barnet förflyttas men det kan enkelt maskeras som familjesemester och alla papper är i ordning. Jag tar också del av mycket intressant forskning kring massagesalonger och hur internet används som plattform både för att rekrytera unga för att utnyttjas sexuellt. Det lyfts även forskning kring och hur ett antal internetsidor stängt ner och får ta konsekvenserna den nya lagstiftning som trädde i kraft i våras Fight Online Sex Trafficking Act.

Under konferensen vittnar flera personer som överlevare och berättar sina levnadsöden. Flera berättar vad trauma kan innebära, hur det vara att vara i skolan som unga och bär på hemligheter om att pappan begått övergrepp. Ett för mig nytt begrepp beskriver en fruktansvärde situation ”rape traumas syndrom”.

Sammantaget har vårt besök varit mycket givande där vi både spridit vårt arbetssätt för Fair Sex och pratat om sexköpslagen och får även med oss aktuell forskning och kunskap som vi kan ta vidare i Sverige.

Malin Roux Johansson för RealstarsJessica Hurley och Malin Roux Johansson, grundare Realstars
Nedre bilden visar en uppskattad T-shirt som såldes på konferensen

Be Sociable, Share!