Realstars utbyter kunskap i USA och får inspiration på traffickingkonferens

Realstars besöker regelbundet Bryssel och andra länder för att prata om Fair Sex och marknadsföra den svenska sexköpslagen. I september var vi i Chicago och passade också på att delta under en viktig konferens – 15 e International Human Trafficking & Social Justice Conference vid Toledo universitet.

Illinois är den amerikanska delstat där flera lagändringar i riktning mot den svenska sexköpslagen genomförts under de senaste åren. Sedan 2012 har de sexköpslagar som införts i delstaten stärkt skyddet för dem som befinner sig i prostitution och verkar därmed för en avkriminalisering av personer som säljer sex. Trots att det är förbjudet att både köpa och sälja sex är det främst kvinnor i prostitution som tas till arrest och sedan förs till domstol för att åtalas för prostitution. Det är sällan sexköparna som ställs inför rätta. En förklaring till att delstaten nått framsteg med de nya lagarna tycks vara att pornografilobbyn inte är lika stark och inte heller lika sammanflätad med andra intressen som den är på den amerikanska öst- och västkusten. Därmed blir det enklare för en del personer i beslutande ställning att gå emot den starka sexindustrin.

Organisationen CAASE, Chicago Alliance Against Sexual Exploitation, är en av de organisationer som arbetar mot efterfrågan och därmed i riktning mot den svensk lagstiftningen. Under mötet med organisationen framkommer även att de jobbar på liknande sätt som Realstars, men att de dessutom erbjuder juridiskt stöd till utsatta kvinnor. CAASE har också tagit fram ny kunskap om män som köper sex genom ett antal mycket intressanta studier där en av dem synliggör hur män som köper sex diskuterar och ”utbildar” varandra i ett forum för sexköpare. Studien heter ”Our Great Hobby”: An Analysis of Online Networks for Buyers of Sex in Illinois. Rapporten ger en mycket intressant insyn i sexköpares synssätt, attityder och illusioner.

Konferensen är den 15:e i ordningen och är till stor del en akademisk konferens. Besökare kommer från 34 delstater i USA och det finns internationella representanter från 25 länder. Besökare kan välja mellan 10 parallella workshops under två dagar och det ges många tillfällen för oss att föra ut vårt budskap om Fair Sex. En inbjudan till oss internationella deltagare att komma upp på scenen och berätta vilka vi är och vad vi vill få ut av dagarna, blir en öppning. Flera nyckelpersoner som är positiva till den nordiska modellen söker sedan upp mig och vill höra mer om vårt arbete. Jag blir bland annat intervjuad av en forskare och träffar Jessica Hurley. Hon är oerhört påläst kring situationen i Europa och den nordiska modellen och vill jobba med dessa frågor (se bild nedan).

Mycket väcker intresse under konferensen. Deltagare möts över gränser för att nätverka, lära och samarbeta. Här finns prostitutionsöverlevare och personer som identifierar sig som ”sexarbetare”. Många kommer från forskar- och NGO-världen, men här finns även opinionsbildare, politiker, studenter och representanter från olika organisationer.

Det slår mig att ordet trafficking används mycket bredare i USA än i Europa, och att det även används för utnyttjande inom en familj. Mycket forskning är slående, tung och tragisk. På ett av seminarierna lär vi oss mer om hur trafficking i familjen skiljer sig från den form av trafficking jag är mest bekant med, det vill säga att en ung person ofta luras, ”kidnappas” och säljs till pornografi- och prostitutionsindustrin. Trafficking kopplat till familjen innebär istället att barnet hålls instängt och isolerat och växer upp i en miljö där hen utnyttjas och försummas. I flera fall kan barnet förflyttas men det kan enkelt maskeras som familjesemester då alla papper är i sin ordning. Jag tar också del av mycket intressant forskning kring både förklädda massagesalonger och hur internet används som plattform för att rekrytera unga för att utnyttjas sexuellt. Det lyfts även forskning kring och hur ett antal internetsidor stängts ner och får ta konsekvenserna av den nya lagstiftning som trädde i kraft i våras, Fight Online Sex Trafficking Act (sesta och fosta).

Under konferensen vittnar flera personer som överlevare och delar med sig av sina levnadsöden. Flera berättar vad trauma kan innebära, hur det var att vara i skolan som ung och bära på hemligheter om att pappan begått övergrepp. ”Rape trauma syndrome”, ett för mig nytt begrepp, beskriver den fruktansvärda situationen.

Sammantaget har vårt besök varit mycket givande, då vi både spridit vårt arbetssätt för Fair Sex, pratat om sexköpslagen och tagit del av aktuell forskning och kunskap som vi kan ta vidare till Sverige.

Malin Roux Johansson för RealstarsJessica Hurley och Malin Roux Johansson, grundare Realstars
Nedre bilden visar en uppskattad T-shirt som såldes på konferensen

Be Sociable, Share!