RealStars ställer ut ungas konst på Kortedala Bibliotek – 14 – 28 november

Efter utställningen på Stadsbiblioteket i Göteborg i samband med EUs anti-traffickingdag är det nu Kortedala Biblioteks tur! RealStars fortsätter sitt arbete med att sprida kunskap om det moderna slaveriet som pågår i Europa genom att visa konst skapat av ungdomar i svenska gymnasieskolor och folkhögskolor. Bilderna är en del av Creativity for Fair Sex, ett Arvsfondsprojekt. Den 14-28 november hänger verken på flera platser runt om i biblioteket. Utställningen kombineras med en workshop den 17 november – varmt välkomna! Isabella Linderoth 12ESA

Tillsammans med tusentals unga över hela Sverige vill vi belysa det faktum att det pågår ett stort modernt slaveri i Europa idag– den kommersiella sexindustrin. Men framförallt att vi alla kan göra något för att förändra detta.

Utställningen består av collage och foton gjorda av ungdomar från Västra Götaland och andra platser i Sverige. Detta för att belysa frågan om att 30 miljoner utsätts för trafficking och där upp emot 60 % står för sexuella ändamål. Våra attityder till sex, maktstrukturer och efterfrågan hänger samman med att det moderna slaveriet fortsätter.

Bilderna är en del av “Creativity for fair sex”, ett Arvsfondsprojekt initierat av RealStars. Realstars Utbudet-styrs-av-efterfrågan-copy
besöker skolor i områdena runt Göteborg och Stockholm då vi föreläser, håller kreativa workshops och engagerar. Under skolbesöken får eleverna diskutera och reflektera kring prostitution, sextrafficking och dess motsats – Fair Sex – sex på lika villkor, och vad det innebär i praktiken. Hur hänger egentligen våra egna och samhällets attityder kring sex, jämställdhet och övergrepp ihop med trafficking? Resultatet är bilder, berättelser, foton och filmer. Låt er inspireras av utställningen!

Arbetet i skolor kopplas samma med Realstars arbete för ett Europa fritt från trafficking där vi verkar för en sexköpslag på EU-nivå. Vi bjuder in alla att skriva under petitionslistan. När Du gjort det, sprid uppmaningen vidare och dela i dina nätverk för att göra skillnad. Underskrifterna skickas till EU:s beslutsfattare.

Föreläsning och kreativ workshop den 17 november kl. 13.00 – 15.00 Välkommen!

Fair sex – sex på lika villkor, kontra Unfair sex är temat för en workshop som ska rikta ungdomars blick mot sexövergrepp, trafficking och prostitution.  Realstars bjuder in till en föreläsning och kreativ workshop som inspirerar unga till att ta ställning och skapa på ett tema som inte lämnar någon oberörd. Du som är mellan 14-25 år är varmt välkommen att delta!

Be Sociable, Share!