Realstars i Skottland – lagstiftning om sexköp på dagordningen

Realstars har nyligen besökt Skottland dit blickarna nu riktas efter att både Frankrike, Irland och Nordirland röstat för en sexköpslag. Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare i Realstars har träffat bland annat organisationen Care och Women`s Support Project.

Den 17 mars i år röstade Skotska nationalistpartiet, Scottish National Party (SNP), för en resolution gällande kommersiell sexuell exploatering.  Engagemang inom det största partiet i Skottland med företrädare för den nordiska modellen kan förhoppningsvis leda fram till en skotsk sexköpslag.  Tack vara utvecklingen i Frankrike och Irland så finns det nu även en skotsk parlamentarisk grupp som arbetar med frågan.

Samtidigt är det en svårarbetad situation i Skottland och det finns aktörer som motarbetar den svenska modellen. Vi skrev om situationen för ett år sedan i ett inlägg.  Dessa aktörer har också stöd från olika håll inom etablissemanget varför det är oerhört viktigt att slå hål på myter om prostitution och visa på dess verklighet.

Problemen med sexhandel och sextrafficking är uppenbara, och i Skottland finns ett antal sk licensierade bordeller. I  medier har det även rapporterats om razzior mot bastuägare där det förekommit prostitution och där det avslöjats att offentliga personer betalt för sex. Frågan är brännande och i debatten har bastuägare hotat att avslöja vilka sexköpare som varit involverade.

För ett par år sedan uppmärksammades sexhandel genom kampanjen End Demand som fokuserar på efterfrågan och sexköpslagstiftning. Ett annat framsteg i arbetet mot sexuell exploatering är att reflektionstiden förlängs i Skottland dvs den tid personer som utsatts för människohandel för prostitution kan få stöd, återhämtning, vila för att sedan kunna fatta beslut om rättegång. Stödet ska öka från 45 till 90 dagar för vuxna offer. Tiden är oerhört viktigt för dem som har blivit utsatta för människohandel och utnyttjats i prostitution. Många bär på en djup traumatisk upplevelse. Under de första månaderna efter att ha kommit undan exploatering visar många offer tecken på posttraumatisk stress och andra allvarliga psykiska problem som depression och ångest.

Realstars har haft många givande dialoger om möjligheter till ytterligare samarbete med flera organisationer och hotell i Skottland. Vi delar med oss av våra erfarenheter att arbeta förebyggande mot efterfrågan med Fair Sex som budskap och verktyg.

Malin Roux Johansson, för Realstars

Be Sociable, Share!