Nu gör Realstars avtryck för Fair Sex i både England och Skottland

I maj besökte Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare i Realstars, England och Skottland. När Nordirland och Frankrike nu röstat för att kriminalisera sexköp förs blickarna mot Skottland, med hopp om att det även där ska införas en liknande lag för att kapa efterfrågan på prostitution. Den viktiga kampanjen End Demand förra året satte frågan på agendan, men drog också till sig pro-prostitutionslobbyn som vill legalisera sexindustrin.

Realstars träffade olika aktörer som arbetar för den nordiska modellen. En av dem är Magdalen Berns, grundare till organisationen Fourth Wave Edinburgh Feminist Activists, som arbetar tillsammans med politiker och beslutsfattare för att få stopp på sexuell exploatering. Situationen har förändrats efter framgångsrika kampanjer förra året, och nu smutskastas i den svenska modellen av två lobbygrupper för prostitution som etablerat sig i Edinburgh. De har framfört ett förslag på en prostitutionslag som skulle innebära legalisering av sexindustrin enligt Nya Zeeland som modell. Ett exempel på lobbyarbetet finns på följande film,”the Prostitution Law Reform (Scotland) Bill”. I filmen normaliseras “sex work”, men är samtidigt motsägelsefull då mycket fokus läggs på ”säkerheten”, eller snarare bristen på säkerhet, som måste åtgärdas i förslagen för att utöva prostitution. Prostitution är i grunden förenat med en enorm risk att fara illa och våldsbrott och kriminalitet är en de av den världen. I länder med normaliserad och legaliserad prostitution finns också en brutalisering och gränserna flyttas hos sexköparna, och vi kan pratar om avtrubbning och avsaknad av tydliga gränser för vad som är tillåtet och inte.

Faktum är att den nordiska modellen utmanar normer då lagen för första gången gör dem som prostitueras till subjekt och de som köper sex till ansvariga för sina handlingar och maktutnyttjande. Sexköparna blir försiktigare och vet att sexköp är oacceptabelt.

Politiker som arbetar mot trafficking och sexuell exploatering i Skottland har involverats i och med kampanjen End Demand som verkar för att stoppa efterfrågan även genom lagstiftning. I och med kampanjens framgång har pro-prostitutionsorganisationer i Europa valt att bedriva lobbyarbete bland politiker och till och med bland studenter. De som inte håller med om ”sex work” utesluts, tystas och får utstå skällsord som “whorephobic”.

Realstars besök var lägligt och vi har redan delat med oss av våra erfarenheter och verktyg för Fair Sex och utvecklar vårt samarbete med organisationer i Skottland och England.

Realstars besökte även flera konsultföretag i London som säljer tjänster till stora bolag som vill ta socialt ansvar och verka för hållbar utveckling. Realstars fick bekräftelse om att Business Against Trafficking är högaktuellt för företag, likväl som vårt arbete tillsammans med hotell och besöksnäringen. Det stod också klart att Realstars ligger i framkant, inte minst med vår policy kring sexköp vid affärssammanhang,  där alla borde har en policy för att inte länkas till och stödja handeln. SustainAbility och Business & Human Rights Resource Centre  vill publicera artiklar om Business Against trafficking. Fler samarbeten är på gång och Realstars har en viktig röst genom vår  erfarenhet i näringslivet, där vi skapat plattform och verktyg för företag att omsätta sitt CSR-engagemang i traffickingfrågor till konkret handling. Ett grundläggande arbete i enlighet med internationella riktlinjer kring mänskliga rättigheter som företagen har att efterleva.

tmg5ahqvgkks2m9tt11vspcx27znuy
Be Sociable, Share!