Prostitution och trafficking exploaterar de svaga och sårbara

Att förövare betalar för att begå övergrepp och sexuellt våld ingår i den sexuella exploatering som kallas prostitution.

”Slavery still exists, but now it applies only to women and its name is prostitution. ” Det konstaterade den klarsynta författaren Victor Hugo redan på 1800-talet.
Den 12 e nov samlades många av oss organisationer som vill avskaffa prostitutionen under den första kongressen ”International Abolitionist Congress” arrangerat av CAP (Coalition for the Abolition of Prostitution) i Paris. Passande nog hölls kongressen i Franska parlamentshuset, i Victor Hugo-salen.

Deltagare kom från Europeiska länder och även från andra delar av världen – ord växlades och nya kontakter knöts. Programmet rymde många intressanta paneler, gripande vittnesmål från flera av dem som överlevt prostitutionen. Det är rörande och frustrerande att samhället inte gör mer för att skydda dem som fallit offer. Jag kan inte tänka mig att någon som lyssnat på hur verkligheten som prostituerad innebär kan förespråka att det skulle vara ett ”sexarbete” – ett otroligt missvisande begrepp som prostitutionsförespråkare har planterat och som nu används skrämmande ofta i både media och på ”stan”.

Röster och vittnesmål visar vägen

Det vi ser nu är att personer som utnyttjats i och överlevt prostitution öppet berättar om det som är osynligt för de flesta av oss: våldet, skadorna, trauma, depression, självmordstankar och posttraumatisk stressyndrom, PTSD.

En av de som överlevt prostitutionen är Rosen Hichser som kom till Paris efter en vandring på 800 km och deltog på kongressen. Nu samlades kvinnor i Paris som överlevt prostitutionen för att representera de mest utsatta och diskriminerade kvinnorna, och för att visa stöd för att den ”abolitionistiska rörelsen” för att avskaffa prostitutionen.

Kvinnorna kom från Kanada, Irland, USA och Danmark och vittnade om det extrema våld som varje sexuell akt påtvingar genom bristen på pengar och den utsatta situation de befinner sig i. De uppmanar till att få stopp på förtrycket av prostituerade och förbjuda sexköp för att skydda dem som är i prostitution och kämpa mot all form av diskriminering av kön, ras eller klass.

Prostitutionen är den enskilt största orsaken till trafficking. Det påpekar vi ofta inom Realstars. Med det menar vi att vi måste bekämpa prostitutionen som system, en modern form av slaveri som skadar människor och vårt samhälle och som utgör ett hinder för jämlikhet och jämställdhet.

Vi vet idag att den s.k. Norska modellen fungerar och att det effektivaste sättet att stoppa sexhandel är att kriminalisera köparen. Den liberala modellen i länder som Holland och Tyskland har inneburit att prostitutionen har exploderat. I Tyskland infördes den liberala prostitutionslagstiftningen 2002 med löfte att sälja sex skulle bli som vilket arbete som helst. 13 år senare är 60-80 procent av personerna i prostitution från andra länder, sannolikt offer för människohandel och utan rättigheter eller möjligheter att få skydd. Endast 1 procent har arbetskontrakt. Handeln omsätter 14,5 miljarder Euro.

I vårt samhälle tillhör de som försöker normalisera och institutionalisera prostitutionen som ett yrke en minoritet. De hävdar att det är ett val, när prostitution i själva verket är en avsaknad av valmöjlighet. Realstars verkar för Fair Sex och ett samhälle fritt från alla former av övergrepp där prostitution är en form av slaveri och ska bekämpas med alla tänkbar medel. Vi ser fram emot att samarbeta med andra proaktiva organisationer och aktörer i Europa för att nå vårt mål.
Malin Roux för Realstars

Här är programmet.
arton1220-7f255

Be Sociable, Share!