Orden som har större betydelse än vi tror när vi pratar människohandel

Plattformen civila Sverige mot människohandel har tagit till orda i en debattartikel för att visa vilken betydelse ord har när vi pratar om prostitution och människohandel.

Fjolårets kartläggning av prostitution och människohandel genomförd av Jämställdhetsmyndigheten innefattar begreppet “sex mot ersättning”. Dessutom användes ord som “köpare” och “säljare” för förövare respektive personer som utnyttjades i prostitution. Detta underminerar den utsatthet som ett liv i prostitution så ofta präglas av. Realstars har länge varit en organisation som har uppmärksammat hur ordval försvårar för vårt arbete och den brottslighet som vi motverkar. Om vi inte pratar om förövare och offer så har vi heller inte något brott – och har vi inget brott tappar vi hela syftet med vårt uppdrag.

Realstars ingår i Plattformen civila Sverige mot människohandel, som valde att reagera på både metod och ordval i omfattningskartläggningen kring prostitution och människohandel. Malin Roux Johansson, generalsekreterare i Realstars var en av styrelsemedlemmarna i Plattformen mot människohandel som skrev under nedan debattartikel “Jämställdhetsmyndigheten måste göra om sitt jobb”.
Här återges ett utdrag och här är länken för er som har DN.

“Denna begreppsanvändning genomsyrar själva studien, som inte sällan likställer ”köpare” och ”säljare” av ”sexuella tjänster” som likvärdiga parter med olika erfarenheter av prostitution. I själva verket handlar om en grupp som med maktmedel (pengar, hot, våld) skapar ett samtycke som annars inte skulle finnas, alltså begår ett övergrepp. Det är viktigt att kartlägga förövares beteende för att stoppa efterfrågan, men en förövares upplevelse av ett övergrepp får aldrig likställas med upplevelsen för brottsoffret.

Dessutom använder sig studien av begreppet ”sex mot ersättning”. Detta begrepp utesluter inte bara de utsatta vi möter som upplever det starkt stigmatiserande att de har fått ersättning för ”sex” eftersom de upplever sig utsatta för övergrepp. Det förminskar också generellt allvaret i brottet eftersom ordet ”sex” signalerar en handling under samtycke – alltså motsatsen till dessa brott.”

Därtill menar undertecknarna att studien exkluderade flera utsatta grupper, exempelvis traffickingoffer och utländska medborgare. Dessa grupper utgör en stor andel av de som är offer för exploatering i Sverige. Resultatet i kartläggningen är således inte representativt för de grupper som är utsatta för den här typen av brott. Nedan kommer ytterligare ett citat från debattartikeln.

“De röster som får utrymme i studien är oerhört viktiga, men det är uppenbart att kartläggningen, utan vidare förklaring, har utelämnat den stora majoritet som vi dagligen möter: kvinnor som under hot och tvång eller genom falska löften luras till Sverige från andra länder för att exploateras och utsättas för övergrepp av svenska män.”

Be Sociable, Share!