Art for fair sex

Realstars har sedan starten använt oss av design och konst som stark bärare av vårt budskap Fair Sex. Konst har förmågan att beröra oss på djupare plan, få oss att reflektera. Konst har kraft att förändra, sätta ljuset på situationen för  mänskliga rättigheter och hur människovärdet bör respekteras.

Art for Fair Sex på Lagerhuset 6 september 2012

Under våren 2012 samarbetade vi med fem konstnärer. Matilda Frykberg, Ann-Pia Azizuddin, Martina Jakobsson, Mette Johansen och Minka Jakerson.

Konst har en unik möjlighet att beröra, känna och kan få oss engagerade och att reagera i viktiga samhällsfrågor. Vi som var på Lagerhuset fick möjlighet att se konsten i samband med ett event med musik och tal. Nu har du möjlighet att se utställningen här. Konst för Fair Sex är en del av vår kampanj för ett Europa fritt från trafficking där alla kan göra sin röst hörd och påverka EU i rätt riktning, skriv under petitionen här.

Installation och böcker skapade av Mathilda Frykberg

Mathilda-Frykberg_3-500x331 Mathilda-Frykberg-500x331

”Dessa böcker är författade efter temat Fair Sex, med ärlighet och vila som tematiska motvikter till sextrafficking. De är alla tänkta för högläsning och allra helst som godnattsaga för någon du tycker om. Ta gärna med dig ett ex hem! För att våra röster alltid ska tala om omtanke och kärlek och inte om våld och tvång. Höjda tillsammans: Make Fair Sex Real.”


Akrylmålning/collage av Martina Jakobsson

The-Lovers_Martina-Jakobsson-500x331

”The Lovers”

Miniatyrinstallation ”The Gentlemen´s Club” av Mette Johansen. Mette Johansen visade även ett bildspel ”Little body of mine” på Lagerhuet

The-Gentlemens-club_Mette-Johansen-500x331

”Mina miniatyrvärldar och fotografiska verk handlar i huvudsak om att beskriva världen och våra relationer. Genom att lekfullt skapa illusioner av en svunnen tid eller ett fångat ögonblick, vill jag berätta något vi alla berörs av. Det oundvikliga mötet mellan människor. Som alltid är närvarande och högst avgörande.”

Kortfilm ”The Dollar Bill” av Minka Jakerson

The-Dollar-Bill_Minka-Jakerson-500x338

”Verket utforskar begreppet prostitution. Prostitution kan ses som en koncentrerad – med betoning på extrem – variant av förhållandet mellan könen i stort.”

Skisser av Anna-Pia Azizuddin

azizuddin_skiss1-224x300 azizuddin_skiss2-224x300