Nya illustrationer för Fair Sex – Tack till Eric som också berättar om arbetet

Realstars har många kreativa personer att tacka för skapande och opinionsbildning för Fair Sex och därigenom mot trafficking.  Creativity for Fair Sex är en del av vårt arbete i skolor. Men många yrkesverksamma väljer också att ta ställning för allas lika värde genom olika kreativa uttryck för Fair Sex.  Nu har vi tre nya illustrationer av Eric Bronelius  som vi kommer använda i många sammanhang.  Läs intervjun och ta del av de färgstarka budskapen.

Vem är du och varför nappade du på att göra illustrationer till Realstars?
Jag heter Eric Bronelius, jag fyller 23 i år och jobbar för närvarande som fritidsledare, vikarie och kursledare i teckning. Sedan jag lärde mig att hålla i en penna har jag sysslat med kreativt skapande i dess olika former och uttryckssätt. Bildskapandet har alltid varit det som legat mig närmast hjärtat och sedan några år tillbaka har den digitala konsten tagit stor plats i mitt utformande.

När jag fick reda på att Realstars sökte en volontär som kunde skapa illustrationer för dem, så nappade jag snabbt. Att få använda mig av mitt bildskapande, samtidigt som jag hjälper till att sprida och väcka tankar kring Fair Sex, var en möjlighet som jag inte ville missa.

Hur arbetade du fram dem? Vad var viktigt för dig i processen?
Alla mina illustrationer har sin egna bakgrund i hur de växte fram, men gemensamt för alla bilderna var att skapa något nytt. I min uppfattning fanns det redan en del mörka och dystra illustrationer som gestaltade Trafficking, så istället för att fokusera på människohandeln valde jag att skapa färgstarka och lättsamma illustrationer som gestaltar Fair Sex.

Ett annat gemensamt tema för mina illustrationer var att kön inte skulle ställas i fokus, då jag anser att alla, oavsett kön, identitet eller utseende, ska kunna ha sex på lika villkor. Av denna anledningen har jag valt att avstå från att teckna människor eller tecknat dem väldigt abstrakt.

Dina illustrationer talar för sig själv. Vad tror du finns mer för utmaningar för att komma åt värderingar som leder till unfair sex?
Jag tror att de flesta orättvisor i världen skulle upphöra om vi alla såg människor som likvärdiga och att vi vågar stå upp för mänskliga rättigheter.

 

Eric Bronelius. Skapare till tre illustrationer för Fair Sex.

 Se mer av Erics illustrationer här:
https://www.artstation.com/eric_bronelius
Be Sociable, Share!