Ny statlig satsning om etik och sexköp

Statliga myndigheter bör öka sin kunskap för att hantera och hindra sexköp. Det anser Regeringen som satsar tio miljoner för att förebygga och öka kunskap att hantera frågor som rör sexköp och konsumtion av pornografi vid statlig tjänstgöring.

Vi har talat med Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) som fick i uppdrag att genomföra kompetenssatsningen. Arbetet är i uppstart och en projektledare tillsätts inom kort.

– Vi kommer bland annat att rikta utbildningsinsatser till chefer och medarbetare. En del är att åskådliggöra problemet, diskutera olika gränsdragningar och skapa medvetenhet, säger Daniel Bergvall, Utvecklingsstrateg på Krus.

Frågan är inte okomplicerad får jag veta.  En policy om vilka regler som en medarbetare förväntas efterleva under tjänstetid kan vara en grund. Vilket i sin tur medför tydlighet och kan medföra förändrade attityder och ökad medvetenhet.

Finns det intresse från andra länder för Sveriges etikarbete?

– Sexköpslagen har inneburit att Sverige gått mot Noll-tolerans vad gäller prostitution. Det råder delade meningar i olika länder om vad som är ok. Det finns ett antal EU-länder som har visat intresse för vår reglering. Även många som åsiktsmässigt är på andra sidan också.

Med spänning ska vi följa satsningen. Inte minst försöka dra paralleller till hur stora internationella företag hanterar denna fråga i företagens ansvar. Socialt hållbarhet, ett modeord som får verkliga innebörd i ljuset av att handel med människor förekommer här i Sverige och på tjänste- och semesterresan.

Nedan länk till Etiska riktlinjer på området

Malin Roux för RealStars

Be Sociable, Share!