None of your business?

Företagens ansvar i frågan om prostitution och trafficking är ”upcoming”, titeln till trots för detta viktiga seminarie. None of your business?

På Clarion Hotel i Stockholm i slutet av mars samlades företag och andra parter som har intresse för att lära om etiska riktlinjer mot sexköp och sexuell exploatering. Sveriges Kvinnolobby stod bakom arrangemanget. Vi fick börja lyssna till Kajsa Wahlberg, Sveriges nationella rapportör om prostitution och människohandel, som tog upp det Prostitution och människohandel i ett globalt perspektiv.

Charlotte Holgersson, Ekonomie doktor och Docent i Genus, organisation och ledning, KTH, presenterade en intressant studie om företagens medvetenhet och syn på frågan om Sexköp, strippklubbar i affärssammanhang. Enligt studien får dessa företeelser konsekvenser för kvinnor och män och omedvetenhet och otydlighet kan slå tillbaka på många sätt. Inte minst genom utpressning, bad will och dålig arbetsmiljö för företagens anställda. För de företag som ställt sig bakom respekten för mänskliga rättigheter blir det också problematiskt om inte frågan blir en del av CSR. Den bilden bekräftades av Anna Lindstedt, VD Ethos International, som också gav en vägledning för att ta fram etiska riktlinjer.

För mer information ta del av Rättriktning, ett projekt som drivs av Sveriges Kvinnolobby. Många statliga myndigheter har policys på plats.

Realstars kommer också inom kort att lansera vårt arbete för att involvera företag mot trafficking och där policys om sexköp är en del av samhällsansvaret.

” Vi har haft ett förbud mot köp av sexuella tjänster på tjänsteresor i våra Etiska regler i flera år och är tydliga med vilka konsekvenser det får om dessa regler bryts. Det har bara fått positiva reaktioner i organisationen ”
Anette Segercrantz , Nordisk HR-direktör, Storebrand/SPP

Malin för Realstars

Be Sociable, Share!