Nej, legalisering av sexhandeln är inte bäst för personer i prostitution

En global debatt som de flesta hört talas om är den om lagstiftning angående sexhandeln och prostitution. Olika länder har olika lagstiftning och på alla sidor finns debattörer som är säkra på sin sak. I Sverige har vi, som de flesta känner till, en lagstiftning som kriminaliserar köpet, samt koppleri. Däremot är det inte kriminellt att befinna sig i prostitution. Denna lag får mothugg från många håll. Motståndarna menar bland annat att det försvårar situationen för de som befinner sig i prostitution. Att verksamheten går underjord och ger mer bränsle åt de kriminella aktörerna. Dessa personer argumenterar istället för att det bästa vore att legalisera alla delar av sexhandeln, för att förbättra situation för människor i prostitution. Man tänker då att om verksamheten förekommer i det offentliga, är det lättare att kontrollera och säkra villkoren för den.

Även om dessa argument kan låta logiska finns det många konkreta exempel som motbevisar deras trovärdighet i praktiken. En legalisering av sexhandeln har istället visat sig få motsatt effekt. Exempelvis finns det flertal länder som har legaliserat sexköp. Jag tänkte att vi skulle titta närmare på dem och se hur det har gått.

Tyskland är ett välkänt exempel på ett land där hela sexhandeln är fullt laglig, men inte gått särskilt bra. Enligt RFSU har villkoren för de som befinner sig i prostitution i Tyskland inte förbättrats. De har inte fått tillgång till välfärdssystemet som det var tilltänkt. Inte heller har det blivit lättare att lämna prostitutionen.

Grundaren för RealStars, Malin Roux Johansson skrev i en SvD – artikel, tillsammans med politiker: ”På de statliga sanktionerade tyska bordellen arbetar inte ”vanliga tyska tjejer”, utan knappt myndiga flickor från fattiga delar av Östeuropa” . Talita, en organisation som rehabiliterar kvinnor som utsatts för prostitution, och är aktiva i prostitutionsdebatten, skriver på sin hemsida att sedan Tyskland legaliserade sexhandeln har omkring 70 tyska kvinnor i prostitution mördats. Medan det i Sverige inte skett något liknande sedan införandet av den svenska lagstiftningen.

Österrike är också ett land där prostitution är legaliserat. Sommaren 2017 gjorde Sveriges Radio två reportage om bordellverksamheten där. Det berättas att idén med bordellerna är att kvinnorna ska vara som självständiga företagare som hyr sin plats. Likt en frisör kan hyra en stol på en frisersalong, men att detta inte funkar i praktiken. Alla poliskontroller avslöjade att kvinnorna kontrollerades av en hallick trots att det var förbjudet. Det upptäcktes också att många av flickorna var minderåriga och hade förfalskade identitetshandlingar. Polischefen som intervjuades berättade också att det förekommer olaglig bordellverksamhet och att människohandeln gömmer sig i den lagliga verksamheten. Det gjordes även en intervju med en kvinna som under flera decennier varit chef på en av de stora bordellerna. Hon förklarade att kvinnorna där inte mådde bra där. Många utvecklade anorexi och de hade stor press på sig att tjäna ihop 5000 kronor varje dag. Hon sa att om kvinnorna inte lyckades få ihop pengarna kunde de komma tillbaka nästa dag med en blåtira och säga att de råkat ut för en olycka. Trots denna situation finns det i Österrike inte mycket stöd eller rättigheter för dessa utsatta personer.

SVT – nyheter skrev för några år sedan en artikel om Danmark där sexköp är lagligt. De intervjuade bland annat ett antal danska kvinnor som hade erfarenhet av prostitution. Kvinnorna som intervjuades berättade att prostitutionen har satt djupa spår och orsakat psykiska och fysiska skador hos dem. På frågan om en svensk lagstiftning skulle förvärra deras situation sa en av dem: ”Det förekommer redan mycket våld och jag tror inte att det skulle bli mycket värre.”

Ytterligare bevis på legaliseringens negativa effekt är fakta från RealStars som betonar att det finns fler människohandelsoffer och mer utbredd trafficking i länder där sexköp är lagligt. Detta är på grund av att i dessa länder finns en ökad efterfrågan. På RealStars hemsida kan man se att ungefär 8 % av de svenska männen köper sex medan 25 % av de tyska männen köper sex.

Man kan med detta i åtanke konstatera att lagliga sexköp inte på något sätt är positivt, varken för landet eller individerna. Det bättre alternativet, som finns, är den svenska sexköpslagen. Här är några exempel på varför:

Justitiekanslern Anna Skarhed utvärderade den svenska lagstiftningen och redovisade resultatet för regeringen 2010. Hon kom bl.a fram till att:

* Antalet personer i gatuprostitution halverades mellan 1999 och 2008.

*Gatuprostitutionen har inte gått ”under jord”. De använder sig fortfarandeav annonsering,            vilket gör det lätt för polisen att hitta både prostitutionsförövare och utsatta.

* Internetprostitutionen har ökat men inte på grund av lagstiftningen. Prostitution på internet har ökat i hela världen. Helt enkelt för att internet är den främsta arenan för att bedriva prostitution och all annan organiserad brottslighet.

* Det har varit ett verktyg för att beivra organiserad brottslighet, och varit avgörande för polisen i deras arbete i att upptäcka organiserade människohandelsligor.

*Lagstiftningen har inga negativa effekter för de som befinner sig i prostitution.

Självfallet möter de utsatta i prostitution i Sverige många svårigheter, från polis och andra myndigheter. Det har kommit fram vittnesmål om misstro och fördomar. Till exempel sändes för ett tag sedan ett avsnitt av Uppdrag Granskning, där polisen tog pengar från en ung, fattig flicka i prostitution. Det agerandet försatte henne i en ännu mer utsatt situation. Det finns dock inget som tyder på att det är lagstiftningen som orsakar detta bemötande, men det är ett bevis på att fler insatser behövs i försäkrandet för de utsattas trygghet. Därför kan jag endast föreslå att Sverige fortsätter att vara ett föregångsland i den här frågan och utvecklar sin lagstiftning ännu mer, exempelvis genom att kriminalisera sexköp utomlands.

Edith Sjöberg,

Student och volontär RealStars

 

Be Sociable, Share!