Mexiko ett av världens värsta länder vad gäller sextrafficking

Under de senaste åren har Mexiko och kriget mot drogkartellerna där hamnat alltmer i fokus, senast genom hur 43 lärarstudenter som protesterade ”försvann” spårlöst från polisens häkte efter att de gripits. Vad som dock är mindre känt, till trots för att problemet är enormt, är hur unga kvinnor och flickor i landet på ett brutalt och systematiskt sätt kidnappas och tvingas in i sexslaveri. I en artikel i spanska El País beskrivs hur det i enbart nio av landets 31 delstater under de senaste åren försvunnit 9 200 unga kvinnor och flickor. Mellan juni 2011 och 2012 försvann 955 kvinnor från en av de centralare delstaterna, varav 60 % var flickor under 17 år. Siffran på 9 200 är troligen alldeles för låg i och med att nästan samtliga delstater vägrar lämna ut någon statistik om antalet kidnappade kvinnor och flickor. 

Artikeln beskriver i detalj olika strategier som används av de organiserade nätverken för att kidnappa unga kvinnor och flickor och intervjuar anhöriga som i åratal efteråt slåss mot både stat och kriminella organisationer med hoppet att få återse sina döttrar. Omfattningen av kidnappningar för att tvinga kvinnor och flickor ibland så unga som 10 år in i sexslaveri i Mexiko är nästan ofattbar. Tyvärr uppmärksammas problemet alldeles för lite och mycket av det kan ha att göra med att de genomkorrupta myndigheterna ofta ignorerar problemet eller i värsta fall även aktivt deltar i människohandeln själva.
En organisation som försöker få myndigheter att reagera, och som även själva försöker hjälpa och stödja offer för människohandeln och dess anhöriga är El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). OCNF är egentligen en allians av många mindre organisationer och bedriver ett i många fall livsviktigt arbete för kvinnor i Mexiko.

I en annan artikel i The Guardian frågar sig skribenten varför länder såsom England (men det gäller i lika hög grad Sverige, och alla andra för den delen) fortsätter att välkomna Mexiko med öppna armar och utan att ställa krav på att president Peña Nieto tar tag i alla de grova kränkningar av mänskliga rättigheter som sker systematiskt i landet.
Sverige har på senare tid tagit upp kränkningar av mänskliga rättigheter på flera håll i utrikespolitiken, och en kan bara hoppas att krav även börjar ställas på Mexiko för att göra någonting åt den eskalerande människohandeln i landet.

El País artikel om sextrafficking i Mexiko (på spanska).

The Guardians artikel om hur vi borde ställa högre krav på att Mexiko bekämpar mänskliga rättigheter.

ONCF hemsida (på spanska).

Be Sociable, Share!