– Medier är en stor källa till kunskap och föreställningar om sex och sexualitet

Saga Alm Mårtensson har studerat masterprogrammet i sexologi vid Malmö Högskola och grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi vid Karlstads Universitet. Nu jobbar hon som kurator på en vårdcentral. Vi frågade henne om mediernas roll i diskussionen kring sexualitet och de budskap som media sänder ut om sexualitet.

Hur tror du att vi påverkas av den stora mängden av information vi får om sex varje dag i till exempel TV och tidningar?

– Jag tror att vi genom hur vi talar om sex skapar föreställningar om hur sex är och ska vara. Det kan vara både positivt och negativt. En sådan riktning kan vara att prata mycket om sex som problematiskt, då tror jag att vi kan konstruera problem i förhållande till sexualitet, och glömma den källa till lust och njutning som sex kan vara.

Saga ser också många fördelar med att sex diskuteras mycket i media eftersom det på så sätt går att korrigera missuppfattningar och myter om sexualitet. Många människor är oroliga över sin kropp och sexualitet och över känslor som de inte kan placera. Hon tror då att det är lätt att fastna i ett grubblande över om det är normalt eller inte. Då kan en diskussion nyansera idéerna om sex och minska oro. Hon ser medier som en stor källa till kunskap och föreställningar om sex och sexualitet.

Vilket budskap tycker du är de vanligaste för livsstilsmagasin riktade till kvinnor, att sända ut när det gäller sex?

– Ett budskap som jag tycker sänds ut i väldigt stor utsträckning är en fixering vid kroppen och dess utseende. Diskussionen fastnar i vad som är vackert och sexigt och vad som är fult och vi glömmer helt bort att kroppen också har en funktion. Det är ytterst få som har en kropp som passar in i det smala spektrum som anses vackert och sexigt. Det är också svårt att acceptera kroppen som fysisk, med de olika funktioner som den har om den ska vara så svalt attraktiv som media ofta förmedlar. Det tror jag skapar stora problem när det gäller unga kvinnors möjlighet att uttrycka sin sexualitet.

Vilket budskap tycker du är det vanligaste för livsstilsmagasin riktade till män, att sända ut när det gäller sex?

– Det blir blankt i mitt huvud vid den här frågan och det tror jag inte är någon tillfällighet. Mitt intryck är att vi ägnar alldeles för lite medialt utrymme till att utforska manlighet och sexualitet. Mannens sexualitet ses ännu som så självklar att den inte ens behöver diskuteras och det kan absolut vara en nackdel. Även inom vården så är det svårt för män att få prata sex någonstans. Vi har barnmorskemottagningar för kvinnor medan män som har passerat åldersgränsen för ungdomsmottagningarna är ute i kylan. Det behövs fler sexologiska mottagningar och det behövs verkligen utrymmen där män kan prata sex.

Saga menar att hon saknar en uppmuntran till lekfullhet och nyfikenhet i media.

– Att vara trygg sexuellt även utanför sin trygghetszon, att våga testa och kunna säga; det där tyckte jag om – det där vill jag inte göra om. Det tror jag hade utvecklat oss.

Slutligen tycker hon också att det görs enormt mycket bra om sexualitet i medier. Ett exempel är morgontidningarnas serier om olika ämnen som otrohet, övergrepp och sexuell variation. Ett annat exempel är radioprogrammet ”Ligga med P3” som hon tycker har skapat ett fantastiskt forum och som erbjuder en enorm mängd information.

Charlotte Nilsson, frilansjournalist och manusförfattare boende i Malmö

………………………………………………………………………………………………………..

Ta ställning –  FOR FAIR SEX och Europa fritt från Trafficking!

Be Sociable, Share!