Mäns syn på ”sexköp” och hopp om att ”sexköpslagen 2.0” kan göra skillnad

Den 2 maj höll Realstars i ett live-evenemang på Instagram om en ny studie om betalda övergrepp. Det blev ett intressant samtal med Delphine Cartier, sexrådgivare och vice ordförande i Realstars Stockholm, samt Jacob Flärdh, generalsekreterare på Child10, kring rapporten ”Mäns syn på ’sexköp'”. Julia Törn, processledare på Realstars höll i liven.

Studien baseras på intervjuer med 72 män för att fördjupa en SIFO-undersökning på uppdrag av anti-traffickingorganisationerna Realstars och Child10. Denna undersökning kom fram till att 14 procent män och 1.4 procent kvinnor var positiva till att personer “köper sex”. 

Samtalet började med en kort beskrivning av rapporten, som har sin grund i ovan nämnda studie. Männen som intervjuades uppgav att den slående skillnaden mellan mäns och kvinnors syn på “sexköp” kan förklaras med både strukturella och individuella orsaker så som makt, förövares bakgrund, och tron om att prostitution sker mellan två lika parter. Männen fick också ge sin syn på den svenska sexköpslagen och vad som utmärker personer som “köper sex”. Rapporten i sin helhet kan ni läsa här.

Studien innehöll slutsatser som många med erfarenhet av fältet och av samhällets syn på prostitution och dess myter känner igen. Det var ändå en aspekt som överraskande Jacob:

”En sak som jag tänker ändå lite sticker ut… det är ändå att var fjärde person som vi pratade med, ville också kriminalisera den som var utsatt. Och det förvånade mig att det var så pass många, för det är liksom fundamentet i hela modellen kring sexköpslagen; att den ska skydda den som blir utsatt, som blir exploaterad.”

Delphine menade att det finns en stor brist på kunskap och många myter som lever kvar trots sexköpslagen. Jacob tryckte på att övergrepp sker i en normerande struktur och att många män anser sig ha rätt till sex och kvinnors kroppar, och detta i sin tur tar sig uttryck på flera olika sätt. Delphine berättade om vikten av att prata om sexköpslagen i Sverige, att prata om den okunskap som finns men även om dålig kvinnosyn – att det naturligtvis inte finns några ursäkter till att begå betalda övergrepp.

Ord och begrepp som används i samband med sexuell exploatering är något som Realstars uppmärksammar mer och mer då det är avgörande för hur vi ser på brottsligheten. I rapporten används därför citationstecken runt ordet “sexköp”. Jacob betonade att maktobalansen mellan förövare och offer osynliggörs när man börjar prata om sexuella termer som en marknadstransaktion. Begrepp som ”köpare”, ”säljare” och ”sexuella tjänster” förstärker bilden av att det handlar om två jämlika parter som förhandlar om en tjänst. Myndighetsdokument använder sig ofta av dessa begrepp vilket Jacob tyckte var allvarligt.

Delphine pratade om Realstars arbete för att införa endagskurser för dömda ”sexköpare” och redogjorde för den lyckade satsningen i Frankrike. Där får överlevare berätta om hur det egentligen ser ut ”bakom kulisserna” och förövarna får även veta varför sexköpslagen finns. Delphine trodde att en stor del av förövarnas attityder går att förändra med rätt kunskap och information. Jacob menade att ökade straff och därmed möjlighet till frihetsberövande av förövare ger än bättre förutsättningar att genomföra dessa workshops.

Jacob diskuterade vidare kring att kunskapshöjande kampanjer gällande utsatthet och konsekvenser på både individ-och samhällsnivå på kort och lång sikt är betydande.

Julia gick därefter igenom Globalportalens tips på hur alla kan engagera sig mot ”sexköp”. Därefter lyftes Realstars projekt Växtkraft Thai och Rewind Happy Ending som ett sätt att återta det ursprungliga begreppet – ett gott slut och att thaimassage bara är thaimassage. Polisen får ofta numera tips av personer som misstänker sexuell exploatering på olika arenor, inte minst thaimassagesalonger, men Julia betonade att vi behöver bli fler som ser och agerar.

Delphine pratade också om vikten av att ifrågasätta skämt kring ”sexköp” trots att det är svårt:

”Du måste sabba stämningen, det är det som krävs. Det kommer vara obehagligt, men det är så vi kommer kunna ta steg framåt.”

Avslutningsvis diskuterade panelen att förbud mot “sexköp” ska gälla utomlands, och panelen ser fram emot en straffskärpning i form av fängelsestraff.

Realstars kommer fortsätta diskutera den här frågan, inte minst fram till valet. Vi driver frågan om en nollvision – ingen ska utsättas för sexuell exploatering.

Lyssna på hela liven här!

Be Sociable, Share!