Människosmugglare använder traditionellt trossystem för att tysta sina offer

En artikel i New Africa Press titlad: A Bewitching Economy: Witchcraft and Human Trafficking sprider ljus över human trafficking och hur vissa människohandlare och smugglare hotar sina offer till tystnad. Enligt artikeln, som fokuserar på trafficking i Afrika, är det inte ovanligt att människosmugglare utnyttjar tron på traditionella andar och väsen, som kallas för Juju, för att mentalt dominera, manipulera och tysta de personer som de smugglar inom Afrika eller till andra länder.

Om de flickor och kvinnor som är offer för trafficking inte samarbetar hotar smugglaren att använda Juju för att straffa eller döda dem. Vanligt är därmed att hota flickorna och kvinnorna genom att säga att den andliga världen straffar de som inte lyder sina traffickers. Den andliga världen kan också erbjuda välstånd och framgång om flickorna och kvinnorna uppför sig.

Ett problem associerat med Juju är den vanliga och traditionella tron på barnhäxor. Många barn är socialt isolerade och tvingas att leva på gatorna då de anses vara barnhäxor av olika medier och traditionella auktoriteter. Barn som uppfattas som barnhäxor tros bland annat kunna orsaka skilsmässa, infertilitet och alkoholmissbruk. Därmed blir de utkastade ifrån samhället och lever på gatorna där de är extremt utsatta och är lätta offer för människosmugglare. Att identifiera barn som barnhäxor kan också vara ekonomiskt lukrativt, även om konsekvenserna är katastrofala, då traditionella präster kan (efter att de har identifierat barnen som barnhäxor) befria barnen från deras öde, en tjänst som de självfallet tar betalt för.

Tron på andliga väsen och straff från den andliga världen är vanligt förekommande, speciellt i de regioner med utspridd fattigdom och låg utbildning. Men den traditionella tron skär också igenom samhället och är stark även hos auktoriteter och sociala arbetare.

Nigerian National Agency for Prohibition of Traffic in Persons (NAPTIP) fann år 2008 att runt 90% av flickor som hade blivit smugglade till Europa tog så kallade “eder av sekretess” där de fick lova att hålla tyst om sin situation och inte prata om, eller vittna mot, de personer som smugglade flickorna inom eller ur landet.

Många flickor som har blivit utsatta för trafficking upplever också symptom som är vanliga vid posttraumatisk stress (PTSD). För de offer som inte vet vad som pågår, verkar symptomen bekräfta att den andliga världen straffar dem, vilket tolkas som ett resultat av Juju.

Artiklen bekräftar att trafficking innefattar manipulationer, hot och tvång och att de flickor och unga kvinnor som blir offer för trafficking inte självmant väljer sin situation.

Elin Weiss & Hennie Weiss

Be Sociable, Share!