Kompetensdag för hotell och besöksnäring – hur vi kan motverka prostitution och människohandel

I mitten av april samlades närmare 40 representanter för hotell- och besöksnäringen på Clarion Hotel Post för att gemensamt stärka arbetet för att göra det svårt för sexköp och människohandel i näringen.  Prostitution förkommer på olika arenor och hotell är en av dem. En ny utbildningsfilm från Länsstyrelsen i Stockholm ger ett konkret stöd för näringen. Realstars ser att arbetet går framåt där Hotels Against Trafficking skapar en gemensam plattform för hotell.

Realstars är glada att kunna fortsätta arbetet i samma anda som 2015, där vi skapar mötesplatser för besöksnäringen. 2016 gör Länsstyrelsen i Stockholm och Realstars ett samarbete för att förebygga prostitution och människohandel.  Ett viktigt verktyg i arbetet är den utbildningsfilm för hotell och taxi som Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Stockholms prostitutionsgrupp inom polisen tagit fram. Filmen visades under dagen och väckte mycket tankar för diskussion om hur man upptäcker prostitution, hur olika situationer kan se ut och vad personalen kan göra.  Malin Roux Johansson, verksamhetschef Realstars inledde dagen med att berätta hur Realstars förebygger sexhandel i samhället och visade på att insatser behövs på olika nivåer, såsom i skolor, på europanivå, företagsnivå och för att nå individer. Det arbetet bidrar till att minska efterfrågan.

Marina Johansson, kommunalråd, berättade om Göteborgs stads förebyggande arbete för att minska klyftor ”vi ska samla ihop oss för att jämna ut olikheter”. Hon betonade även att det finns föreställningar om prostitution och att det däremot ”oftast inte är ett fritt val ”, och många befinner sig i utanförskap. Marina vill också se att arbetet genom Göteborg & Co utvecklas och tycker att det är positivt att näringslivet och hotell är med på en sådan här dag.

Maria Vallin, som är Passion Manager, på Clarion Hotel Post, delade med sig av erfarenheter om hotellets arbete mot trafficking. Clarion Hotel Post är med i Hotels Against Trafficking och arbetar på flera fronter för att försvåra för sexköp och trafficking och bidra positivt till ideella organisationer genom välgörenhetsevent där bland annat Realstars har fått stöd.

Vi måste försvåra för sexköpskunder. Vi har utbildat all personal, när vi få ny personal får vi utbilda igen.  Det är ett ständigt arbete. Vi gör det så trist som möjligt för dessa herrar.  Vi har information i hissen, på rummet och vi visar att vi är ett Fair Sex hotell”.

20160411_15041520160411_132517Niklas Kullinger, Adilimo, här med Realstars Fair Sex- t-shirt. Andra bilden Maria Vallin, Clarion Hotel Post.

Eftermiddagen fortsatte med att Niklas Kullingen berättade om det konkreta verktyget Safe Site som används av 140 hotell i Stockholm och Göteborg för att förebygga brott. Vi fick ta del av hur det fungerar i olika situationer och berättelser som ger hopp, människor som räddats ur prostitution och trafficking  och som kommit till skyddat boende.

Eftermiddagen präglades av stort intresse och engagemang.  En röst i publiken menade att hotell och taxi borde kommunicera tydligt tillsammans att de står bakom arbetet mot trafficking- Hotels Against Trafficking.  Realstars ser hur arbetet går framåt i branschen och ser fram emot två liknande kompetensdagar i Malmö och Stockholm.

Tack alla som bidragit inför denna Kompetensinsats. Tack till våra partners:

Länsstyrelsen Stockholms Län, Clarion Hotel Post och Paradigm

Be Sociable, Share!