Kända röster

Kitty, ännu en spännande person för RealStars tre frågor. Kitty Jutbring har många olika uppdrag, inte minst inom musik, media och underhållning. Just nu kan vi lyssna på henne i radio på P3-Star på P3.

1. Vad gör dig lycklig?

När man går upp i nånting som känns engagerande, värdefullt och tillräckligt viktigt för att glömma bort sig själv för ett tag. Kan vara nåt ytligt som att klippa någon i en fin frilla eller nåt större som att engagera sig i tex det här. att omge sig med bra människor och inte kompromissa för mkt med sin magkänsla.

2. Vad skulle du göra för att göra världen till en bättre plats?

Jag försöker leva som jag lär så mkt det går. Åker kollektivt, är vegan, är med i Unicef och Amnesty, försöker tänka medvetet på alla val jag gör och hur jag är mot andra på alla plan. Men det finns en fälla med i att vara totalt p.k., det gäller att inte bli dömande eller känna sig för mer, det kan vara skitjobbigt med folk som ska läxa upp en och berätta hur man ska leva sitt liv. Jag försöker vara lagom god och göra vad jag kan…sen är det ju klart att jag alltid känner att jag borde göra mer. Nu tex sitter jag här i mina skinnskor och skäms. Samtidigt vill jag ju inte kasta bort dom, men jag kan iaf låta bli att köpa fler, eller hur?

3. Vilka är utmaningarna i samhället för att komma åt trafficking och uttryck för unfair sex (olika former av övergrepp).

Jag är inte jätteinsatt här alls, men jag kan ju gissa lite:
-Förändra synen på människor i allmänhet och kvinnor och barn i synnerhet i världen.
-Införa nya lagar, utöva påtryckningar på länder, regeringar och regimer som inte sköter sig.
-Lyfta frågan och prata om den så mycket det går, om allt från övergrepp i hemmet och bland tonåringar till dom stora internationella, systematiska traffickinghärvorna.

Ta ställning – FOR FAIR SEX och Europa fritt från Trafficking!

Tre frågor

Så var det dags för oss att ställa tre frågor till någon som vi tycker om. Denna gång föll turen på Emil Jensen – artisten med järn i många eldar. På Anti-traffickingdagen  på Moderna Museet fick vi chansen att lyssna på Emil som givetvis var ett mycket uppskattat inslag.

Vad gör dig lycklig?

Sweet loving, nära vänner, avlägsna vänner, skön och oskön kultur, meditativ långdistanslöpning, gott kaffe och genuint engagemang.

Vad skulle du göra för att göra världen till en bättre plats?

Jag har genom åren provat olika sätt att engagera mig. Det jag tror funkar bäst är all form av direkt aktion. Jag var för några år sen med i ett nätverk som heter Ingen Människa är Illegal som arbetar med att gömma flyktingar och hjälpa papperslösa rent konkret. Då kände jag att jag faktiskt gjorde världen till en bättre plats. Nu försöker jag i mitt yrke som artist uppmärksamma den slags grupper och stödja dem och inspirera dem som lyssnar på mig. Jag har ju access to the microphone som det heter och därmed också en stor möjlighet. Kanske rentav ett visst ansvar.

Vilka är utmaningarna i samhället för att komma åt trafficking och uttryck för unfair sex (olika former av övergrepp)?

Just nu tro jag framför allt det handlar om att lyfta fram frågan överhuvudtaget och påminna medmänniskor och makthavare om att det är ett minst lika stort problem som någonsin förr. Det har ju hamnat i skymundan i flera år. Och då gäller det att hitta sätt att få folk att känna att det sker i deras närhet, annars får man aldrig igång ett djupare varaktigt engagemang. För det är ju tyvärr så – en fråga som blir trendig blir förr eller senare otrendig och försvinner i bruset. Därför krävs det hållbarhet i hur frågor förankras.

Foto: Peter Westrup

…………………………………………………………….

Tre nya svar på tre frågor. Denna gång till en spontan och energifull artist med en innerlig röst. Här är svaren från Caroline af Ugglas som berörde många på Melodifestivalen med ”Snälla, snälla”.

1. Vad gör dig lycklig?
Solen, musiken, konsten, naturen, familjen, vännerna, djuren och chokladen

2. Vad skulle du göra för att göra världen till en bättre plats?
Jag tänker på miljön. Behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Starka hjälper svaga.

Foto: Peter Cederling.

3. Vilka är utmaningarna i samhället för att komma åt trafficking och uttryck för unfair sex (olika former av övergrepp).
Högre straff för sexköpare. Vilket jag hört tydligen ändå inte är så effektivt så jag menar mycket högre straff.

Ta ställning – FOR FAIR SEX och Europa fritt från Trafficking!

Thomas Hammarberg har under större delen av sitt liv verkat för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter genom olika internationella uppdrag, exempelvis som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. 1977 fick Thomas Nobels Fredspris å Amnesty Internationals vägnar.

Vad engagerar dig idag?

– Alltjämt kampen för mänskliga rättigheter.

Anser du att människohandel för sexuella ändamål har fått en tillräckligt framträdande plats på olika agendor för mänskliga rättigheter och social hållbarhet?

– Det har varit mycket retorik och på tok för litet konkret, effektiv handling. Det har också varit dålig samordning av programmen mellan FN, EU, Europarådet och OSSE (OSCE). Ett exempel är att EU nästan aldrig nämner Europarådets konvention och övervakningsorganet GRETA eller OSSEs särskilde representant – än mindre samspelar.

Europol gjorde nyligen ett utspel om att trafficking aldrig tidigare varit så omfattande. Vad anser du behöver göras för att vända utvecklingen och stoppa trafficking?

– Bra att Europol och Interpol reagerar. Jag vet att de är bekymrade över att samspelet med enskilda länders poliser inte är effektivt. Bristen på effektiva polisinsatser är ett huvudproblem. I grunder är det en fråga om PRIORITET.
– Det behövs också ytterligare diskussion om grundprinciperna: att offren behandlas som just offer och inte som förövare; att de ges seriöst skydd när de inbjuds att samarbeta med polisen (långsiktigt); att de inte deporteras tillbaka till hemländer när det finns risk för repressalier eller liknande problem.
– För litet arbete har gjorts för att analysera och åtgärda de faktorer som gör det möjligt för handlarna att fånga upp flickorna.

Vad blir viktigt att tänka på i arbetet för att sprida den sk svenska modellen till andra länder och dess medborgare?
– Ett gott exempel och en aktiv hållning i de europeiska institutionerna (bortom den välmenande retoriken); krav på effektivare polisinsatser och resurser för detta; bättre samspel mellan de olika europeiska institutionerna (särskilt från EU).

Vilket ansvar tycker du att sexköparen har i den sk traffickingkedjan? Vilken typ av åtgärder är relevanta för att skydda offren?
Stort. Om inte ”efterfrågan” var så omfattande skulle det bli mycket lättare att stoppa människohandeln. Därför bör utnyttjande av dessa flickor kriminaliseras.

…………………………………………………………….

Emma Wiklund, programledare, skådespelerska – och nu framgångsrik egen företagare för hudvårdsmärket Emma S.

Vad gör dig lycklig?

– Min familj, träning, god mat, resor och mina vänner.

Vad skulle du göra för att göra världen till en bättre plats?

– Börja med mig själv. Behandla andra som jag själv vill bli behandlad.

Vilka är utmaningarna i samhället för att komma åt trafficking och uttryck för unfair sex (olika former av övergrepp).

Svår fråga tycker jag, men samarbete mellan olika länder för att försöka hitta och döma förövarna.

…………………………………………………………….

Tre frågor går vidare till Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, tidigare på Banco Fonder. Han fick nyligen en viktig utmärkelse som Young Global Leader 2011 av World Economic Forum, vilket gör det ännu mer intressant att få ställa frågor om etik och Fair Sex.
Sasja är en internationell framstående expert inom CSR, Corporate Social Responsibilty och kombinerar ett personligt svar med företagens perspektiv i frågan.

Vad tycker du är viktigt i livet?

Det är en stor fråga. Jag ser att tre saker är viktiga; kärlek, familj och vänner.

Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Jag skulle vilja se mer glädje, kreativitet ”compassion” och engagemang. Jag skulle vilja se mindre likgiltighet. Vi lever i en extremt maskulin värd. Finanskrisen är manlighetens kris. Skulle vilja ser mer emotionell närvaro. Många säger att de värdesätter det rationella, kanske skulle vi vinna på att vara mer emotionella.

Har “Fair Sex” som begrepp den plats den förtjänar i samhället och vilka viktiga utmaningar ser du är kopplade till det? Hur berörs företagen och näringslivet?

Vi behöver få upp diskussionen och det pratas alldeles för lite om det här, om Fair Sex. Från ett företags- och etiskt perspektiv är det en fråga som främst är aktuell i utvecklingsländer. Produktionen för svenska företag äger till 80 procent rum i utvecklingsländer. Länder där sextrafficking och prostitution är som mest förekommande.

Vissa industrier berörs mer än andra. Jag har arbetat i oljeindustrin i Georgien och Azerbaijan. En typiskt konsekvens av stora satsningar och projekt är att alkohol och prostitution också får fotfäste.

Företagen har ofta riktlinjer på gruppnivå vad gäller personalens beteende inom ramen för verksamheten. Det subtila är att sexköp sker på privat tid. Hur man uppmärksammar det hos svenska företag? Företagen är emot sextrafficking och sexköp på policynivå. Koder och etiska riktlinjer i alla ära. Det är svårt att följa upp. När vi granskar företag måste vi ha underlag då sexköp av olika slag i så fall förekommer på privattid. Var 10:e person på plan till länder i Asien kommer att köpa sex. Hur kan man uppmärksamma det här? Flygbolagen har stor möjlighet att påverka sina resenärer.

Frågan har definitivt plats i företagens ansvarsdiskussion, kanske främst i lokalsamhället där företagen har sin produktion. Även hotell och företag inom turismbranschen har stor möjlighet att påverka intressenter och verka mot sextrafficking och prostitution lokalt.
Företag berörs även i länder som Sydafrika där AIDS/HIV är ett problem och påverkar verksamheten i landet, medarbetarna och lokalsamhället. Att företag även tar in kvinnor för att underlätta affärer förekommer säkert också i t.ex Asien, Ryssland och Italien. Vi är inte vaccinerade mot detta.

…………………………………………………………….

Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm och författare till bestsellers som ”Nextopia” och ”Monster”.
Läs mer om Micael här.

Vad gör dig lycklig?

Mina barn, min fru och människor som bryr sig om. Och de få och flyktiga ögonblick när jag känner att det jag gör betyder något för andra.

Vad skulle du göra för att göra världen till en bättre plats?

Få människor att inse att alla de små val vi hela tiden gör tillsammans kan göra oändlig skillnad. Alla och allt vi gör räknas.

Vilka är utmaningarna i samhället för att komma åt trafficking och uttryck för unfair sex (olika former av övergrepp)?

En fundamental nyckel är att skapa sammanhang. Att ge alla människor ett sammanhang så att ingen blir ensam och osedd och en tacksam måltavla. Att ge alla människor ett sammanhang där de bryr sig och förstår att de kan göra skillnad genom att se, höra och berätta. Det finns alltid någon som ser och hör och som genom att berätta kan verka för att ingen förövare ska kunna verka i det fördolda. Till det behöver vi information, så att vi förstår vad vi hör och ser, så att vi vet hur vi kan hjälpa, vart vi kan vända oss. Och en trygghet i att det leder till åtgärder för både offer och förövare.

…………………………………………………………….

Sebastian Wijk, fantastisk singer-song writer som uppträder med sin musik på RealStars klubbevent den 24/5. Läs mer om Sebastian och lyssna på hans musik här.

Vad gör dig lycklig?
När jag får gå utan gråa moln i hjärtat. Då är jag lycklig.


Vad skulle du göra för att göra världen till en bättre plats?

Det är en sjukt svår fråga. Önskar jag gjorde mycket mer för att förbättra hela världen. Jag gör små saker för att förbättra världen närmast mig och mina.


Vad ska du spela på vårt klubbevent for Fair Sex och varför vill du medverka?

Jag kommer att spela låtar från min kommande skiva. Jag berättar inte exakt vilka, för jag har inte bestämt mig ännu.
Jag vill medverka för att det är för en good cause, såklart. Det känns som att man i de tillfällena har möjlighet att förändra åtminstone lite ont i världen.

…………………………………………………………….

Tre frågor till Amelia Adamo, som med skärpa och humor förmedlade stor erfarenhet under ett frukostmöte i Göteborg.
Vad gör dig lycklig?

Lusten som det innebär att få hög upplaga för mina tidningar. Mina barnbarn och min nya kärlek – en italienare, precis som jag.

Vad skulle du vilja göra för att göra världen till en bättre plats?

Utrota alla vapen! Vapen måste bort. Man får hellre slåss med knytnävarna. Jag skulle vilja se ett rum, ett sådant där man förvarar kärnavfall. Där skulle alla vapen låsas in.

Vilka utmaningar ser du för att komma åt trafficking och andra uttryck för unfair sex?

Det är obegripligt. När det handlar om pengar är kvinnor och barn fortfarande varor. Samverkan behövs på många fronter och det här borde vara extremt olagligt. Borde vara höga straff, lika höga straff som mord. Det är också viktigt att arbeta långsiktigt, att kvinnor får utbildning och att stärka kvinnors roll. Ökat välstånd, demokrati och minskad fattigdom ger kvinnor fler möjligheter. Det lyfter oss. Tills vi är där, behövs polisiära insatser och mer resurser. Och så vi behöver förändra synsättet.

…………………………………………………………….

Linnea Henriksson, jazzsångerska & klubbarrangör. Gå med i hennes Fanpage på Facebook.

Vad tycker du är viktigt i livet?

Min familj, mina vänner och allmänt relationer till människor jag möter. Det är viktigt att vårda dem och ta hand om varandra. Jag tycker också det är väldigt viktigt att tro på sig själv, drömma och våga ta ställning.

Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Värme och kärlek i odramatiska former. Jag är en sån som inte tycker att den 14 februari är en viktig dag – för mig är det viktigt att ge lite varje dag istället. Det önskar jag att fler gjorde. Bara en enkel ögonkontakt på bussen – sånt smått tror jag kan leda till stora förändringar i det långa loppet. Jag är rädd för att många riktar in sig på att göra storverk och bara blickar framåt, istället för att ta vara i nuet och allt vackert man faktiskt möter varje dag.

Har “Fair Sex” som begrepp den plats den förtjänar i samhället och vilka viktiga utmaningar ser du är kopplade till det?

Verkligen inte. För mig var det begreppet okänt innan jag hörde talas om denna kampanj. Jag tycker det är en otroligt viktig fråga som jag önskar tar mer plats så att det efterlevs snarare än att det kämpas för. Att utnyttja en annan människa sexuellt, att anse sig ha rätten att bestämma över någon annans kropp, är ett sånt fruktansvärt stort övertramp på de mänskliga rättigheterna.

För att lyfta fram frågan krävs dels långsiktigt jämställdhetsarbete för att förbättra kvinnans roll i samhället, vilket tyvärr är ett tufft arbete i sig världen över – och dels krävs också mer synliga aktioner i media som lyfter fram frågan på bordet och resulterar i att medmänniskor reagerar och agerar. Musikhjälpen är ett väldigt bra exempel på att folk gärna vill hjälpa till, men behöver få forum att hjälpa i. Varje dag matas man med information och det är lätt att glömma bort – det är därför viktigt att man ständigt påminner om det. Och denna kampanj för Fair Sex är ju kanon. Bara man gör något, är det bra. Det leder alltid till förbättring, även om arbetet sliter och känns tungt i sina perioder.

Har du några favoritlegwear?

Jag gillar hela strumpbyxor – även om de jämt går sönder vid tårna.

…………………………………………………………….

Henning Mankell, en av talarna i samband med UNICEFs konferens om människohandel .


Vad tycker du är viktigt i livet?


Tron på att det måste vara möjligt att skapa en bättre värld än den vi lever i idag. Jag tror att om barn ska få en bättre framtid måste jag vilja att det ska bli en bättre framtid även för andra barn.


Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Solidaritet. Det är ett ord som kan tyckas utnött. Men begreppet har samma värde som det alltid har haft. Mitt liv kan inte bli bättre om inte andras också blir det.

Har Fair Sex som begrepp den plats den förtjänar i samhället och vilka utmaningar ser du?

Fair Sex. Dit är vägen fortfarande ganska lång. Sexualitet idag i Sverige och i världen präglas av ett manligt perspektiv, vilket egentligen gäller nästan allting. Jag kan tro på ett samhälle där sexualiteten är den största lyckan på gemensamma villkor.

…………………………………………………………….

Tove Lifvendahl, samhällsdebattör, skribent och kommunikationschef på Svenskt Näringsliv. Medverkar i SVT:s nyhetspanel.

Vad gör dig lycklig?
Jag glädjs åt mycket och tillåter mig att känna mig lycklig för både stora och små företeelser; min familj som består av en man och två barn – barnen är ju en helt outsinlig källa till rena lyckorus – umgänge med goda vänner, bra möten och samtal med andra människor, naturupplevelser, resor, vackra saker och god mat, att lyckas med något man föresatt sig, bra litteratur, film och musik, blommor, presenter, att skriva, fotografera, hantverka och baka… För att nämna en del.

Vad skulle du vilja göra för att göra världen till en bättre plats?

Jag har en del värderingar jag tror tillhör ett gott samhälle, och arbetar för att förändra i den riktningen, både genom mitt arbete och det jag gör som fri skribent och opinionsbildare. Jag går till ett jobb och känner att uppgiften är att göra världen, åtminstone en liten del av den, till ett bättre ställe. För mig är det viktigt att jag kan lägga den motivationen till mitt arbete. Om jag finge vara sådär allsmäktig för en dag, skulle jag nog göra som i den gamla folksagan och låta folk byta jobb och livssituationer med varandra för en dag. Förståelse för andras verklighet är central för att världen ska vara en bra plats att leva på.

Vilka utmaningar ser du för att komma åt trafficking och andra uttryck för unfair sex?
Jag tror att både det politiska och det civila samhället behövs. Vi behöver både kunna diskutera resurser till rättsväsende och polis, för att kunna stävja och hantera brott och kriminalitet som förekommer. Men det räcker inte – det handlar också om att hitta kloka sätt att arbeta för att förändra attityder – även mildare ojämlika kulturer utgör medelvärden; det finns alltid en tyngdpunkt i en fråga som man kan försöka förskjuta åt önskat håll. Priset för att utöva övergrepp bör vara så högt att det faktiskt avskräcker. Men jag vill också säga att funnes det någon enkel lösning skulle vi redan ha genomfört den. Det tar tid – och är ett evigt arbete som aldrig når sitt definitiva slut.

…………………………………………………………….

Johan Kjörk, VD Cordovan Performance, Göteborg.

Vad tycker du är viktigast i livet?

Att göra skillnad har alltid varit en drivkraft för mig. Har gjort många försök att formulera och formulera om mina värderingar för att sätta ord på en kompass som kan hjälpa mig att se vad som är viktigt. Och ännu viktigare, vad som är viktigast. Det är ju det som är problemet att det finns så mycket viktigt och att livet har begränsningar. För mig och säkert dig också är det i skarven mellan det jag säger som är viktigt och hur jag väljer att prioritera som problemen uppstår.

Det är lätt att säga att familjen är det viktigaste, att den frivilligorganisationen jag tror på är viktig, att mina vänner är viktiga men hur syns det i min kalender? Om det är något som jag tycker är viktigt är det att göra medvetna val där, det jag säger är viktigt får uttryck i hur jag använder mina pengar, min tid och mina andra resurser.

Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Människor som vågar följa sin längtan. Som först vågar stanna till och reflektera, själv och tillsammans med vänner för att få andras perspektiv och sen vågar gå. Den rörelsen vi ser i näringslivet att vi vill koppla vårt företagande närmre våra grundläggande värderingar tycker jag är befriande. Det ni gör, det TOMs Shoes gör och många fler är en sund reaktion.

Vi i väst har mycket att lära oss av microlåne rörelsen och den oerhörda drivkraft att lyckas, trots små resurser och uppförsbacke på alla sätt, att ändå ge allt för en dröm. Älskar CK Prahalad´s citat ”Entrepreneurship is having aspirations greater than your resources”

Har Fair Sex som begrepp den plats den förtjänar i samhället och vilka utmaningar ser du??

Jag ser inte riktigt att det har en plats i samhället, vilket är synd. Och jag hoppas att ni kommer ändra på det. Det är så oerhört lätt att hamna i något dike när man prata om de här frågorna. Att man inte kan hitta ett gemensamt språk utan bara pratar förbi varandra vilket är en hopplös jordmån för någon slags förändring. Det är ju en oerhört teoretisk, men viktig fråga.

Problematiken kring trafficking som ni har passion att arbeta med är ju en oerhört komplex och man kan känna, hopplös fråga. Här är viktigt att ge människor konkreta vägar, vad jag kan göra för att göra skillnad. Tycker också det är oerhört intressant att se vilka vägar det finns att ta bort efterfrågan, på alla sätt, med lagar, värderingsarbete och på alla andra sätt. Att inte lägga problemet där borta hos andra utan här hos dig och mig.

…………………………………………………………….

Ellinor Persson, programledare, tv-journalist och moderator.Läs mer om Ellinor.

Vad tycker du är viktigt i livet?

Massor av saker är viktiga i livet. Jag tänker på familjen som är otroligt viktig för mig då den ger mig kärleken. Barnen ger mig kärlek och hjälper mig att fånga dagen ”Carpe Diem”. Det är otroligt viktigt för mig. Fångar man inte dagen – och bara tänker framåt – så går man miste om så mycket.

Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Jag skulle vilja se mer modiga människor. Jag tror inte att det är värderingar det är fel på utan att fler människor skulle stå upp för dem och vågar visa dem utåt.

Har “Fair Sex” som begrepp den plats den förtjänar i samhället och vilka viktiga utmaningar ser du är kopplade till det?

Nej, frågan har inte tillräckligt med uppmärksamhet. Frågan om Fair Sex måste lyftas fram ända till sista problemet är löst. Tror att det finns undangömd Unfair sex som vi inte talar om. Unfair Sex är ett stort problem som i sin tur skapar felaktiga värderingar. Det krävs modiga människor som ni som driver de här frågorna. Utmaningen på sikt är inte att få med människor att jobba för Fair Sex utan att få människor att leva med Fair Sex. Problemet ligger djupt och det handlar om grundvärderingar för att respektera varandra.

Har du några favoritlegwear?

Jag föredrar utan fot – leggings – eftersom jag har långa ben. Det kan gärna vara starka, glada färger.

…………………………………………………………….

Maria Nyström, 20 år, som på scen är känd som The Naima Train. Maria skapar musik i flera lager med hjälp av en loopstation. Originellt och låter fantastiskt. Läs mer här.

Vad gör dig lycklig?

Ljud, musik och vackra platser. Jag tycker om stora grupper av människor. Ljud finns i mitt huvud hela tiden, det ger mig en speciell känsla. Det visuella är inte starkt på samma sätt. Jag vill alltid ha ljud.

Vad skulle du vilja göra för att världen blir en bättre plats?

Försöka få folk att vara mer mänskliga och ärliga mot varandra. Jag skulle sänka formaliteten som finns i kontakter, få människor att öppna sig och vara människor.

Vad betyder Fair Sex för dig?

Det är självklart att sex ska vara positivt. Det är det mest primitiva vi har kvar som människor och något att bejaka. Vi har gåvan att vi har varandra och kan älska. Vi ska sluta missbruka den.