Inför mer info om trafficking, sex och normer i skolan anser elever på Nackagymnasiet

Fair sex nakcagymnasietFörra veckan besökte RealStars en trea på Nackagymnasiet i Stockholm för att föreläsa om trafficking och hålla en workshop där eleverna bjuds in att reflektera och vara med i påverkansarbetet för Fair Sex – sex på lika villkor. Klassen delades in i mindre grupper som under fyra minuter fick svara på frågor om hur vi som individer och samhället kan agera för att komma åt problemet med sexövergrepp och trafficking. Efter fyra minuter cirkulerade frågorna, så att alla fick chansen att reflektera kring samma frågor.

Alla grupper var rörande överens om att det behövs mer kunskap och att skolan har ett stort ansvar att ta upp de här frågorna i undervisningen. En elev berättade att de har fått extremt mycket information om riskerna med alkohol och tobak men aldrig tidigare fått diskutera sex, övergrepp och könsnormer i undervisningen.

Eleverna var också frustrerade över att de fått veta så lite om trafficking i skolan.

– Innan ni kom hit hade jag aldrig tänkt på det här och visste knappt att det fanns och nu ser jag saker med helt andra ögon, sa en av eleverna när jag frågade om det var något som de tänkt på under timmen och ville lyfta fram.

Utdrag från workshopen på Nackagymnasiet

Varför är det mest män som köper sex och kvinnor som säljer?

 • Strukturer i samhället där kvinnor ses som objekt, män som subjekt. Synen på kvinnor och män möjliggör sexhandel.
 • För lite sex- och samlevnadskunskap i skolan, det behöver införas fler timmar och längre ner i åldrarna.
 • Efterfrågan kommer från männen – utbudet utgörs av kvinnor.

Hur kan vi bli mer kritiska och se igenom stereotypa normer av kvinnligt/manligt som visas i tv-spel, filmer, reklam?

 • Aktivt jobba mot objektifiering av kvinnor
 • Inför en lagstiftning som granskar tv-spel, reklam och filmer. Dom får ej glorifiera våld mot kvinnor etc.
 • Börja med barnen. Bättre utbildning i genus och normer från tidig ålder. Hur barn uppfostras hemma och i förskolan måste förändras. Barn ska inte inges könsroller.
 • Inför en global värdegrund – svårt att komma åt problem när olika länder har olika regler

Hur kan vi göra vår skola mer fair sex?

 • Lära alla att ett nej är alltid ett nej om ingen uttryckligen säger ”ja”. Sex ska vara mellan två personer och inte bara en.
 • Mer kunskap. Fler professionella föreläsningar likt denna. Ta upp baksidorna och problemen med sex i undervisningen. Mer sex och samlevnad i undervisningen och inte dela upp undervisningen efter kön.
 • Information om hur man kan ta ställning.
 •  Marknadsföra organisationer på skolan.
 •  Aktivt arbeta för att få bort kränkande svärord.
 •  Mer information om trafficking. Det ska vara obligatoriskt inom något ämne och vara med i kunskapskriterierna.
 • Anordna temadagar.

 

 Här kan du läsa mer om RealStars samarbeten med skolor.

Be Sociable, Share!