Hur lukrativ är trafficking branschen?

SR rapporterar om en ökning av trafficking-offer i Europa, ändå görs inga ansträngningar att förbjuda sexköp och därigenom minska efterfrågan på sexuella tjänster.

För två veckor sedan rapporterade Sveriges Radio om en kraftig ökning av trafficking-offer i EU-länder

Antalet identifierade offer för trafficking inom EU:

2008: 6 309

2009: 6 955

2010: 7 418

Bland dessa siffror finns det med största sannolikhet ett stort mörkertal. Antalet offer som identifieras beror nämligen till stor del på prioriteringar och resurser. Svenska Polisen har till exempel helt slutat uppskatta antalet offer för människohandel i Sverige. Ändå anses en av förklaringarna till ökningen vara att myndigheter blivit bättre på att uppmärksamma fallen.

På RealStars ser vi ytterligare en orsak. I flera Europeiska länder, däribland Spanien, Tyskland, Frankrike, Holland och Grekland finns ingen lag som förbjuder sexköp. Att sexköparen befrias från sitt ansvar leder inte bara till att efterfrågan på sexuella tjänster ökar, den rent av tillåts öka. Med andra ord: att tillåta sexköp är ett effektivt sätt att uppmuntra en redan lukrativ marknad för människohandel och sexuell exploatering.  Det är också viktigt att förstå att i länder där sexhandeln tillåts har polisen inte verktyg, såsom en sexköpslag, att gripa in och varken skydda eller identifiera dem som utsatts för människohandel. I ljuset av detta blir siffrorna som presenteras än mer märkliga.

Tycker du också att det är helt galet?

RealStars arbetar aktivt med att påverka EU-politiker att förbjuda sexköp i samtliga EU-länder, stöd kampanjen här.

Isabel för Realstars

Be Sociable, Share!