Hoppet om bättre villkor som fallerade

Ernst Adamsson Borg, 18 år och går sista året på Östra reals gymnasium med journalistisk inriktning och skriver om situationen i Tyskland, ett land där trafficking är ett märkbart problem. Earnst främsta intresse är skrivande och debatterande.

Trafficking är ett sådant problem som jag lägger ned mycket tid kring, framförallt för att försöka greppa hur omfattande och hemsk denna människohandel är och självklart göra det jag kan för att upplysa andra människor om denna enorma illegala industri.

Jag har själv många gånger besökt Tyskland, framförallt Berlin och sett hur prostitution öppet sker på gatorna. På gatorna har jag sett sexköpare som genomfört köp mitt ute på gatan, mitt på dagen och det utan att någon på gatan tittat eller reagerat på vad som hänt. Varje gång jag ser detta ställer jag mig frågan:

Anses det verkligen så normalt i Tyskland att ingen ens reagerar eller reflekterar över vad som sker? Efter att jag ställt mig frågan några gånger pratade jag med några av mina tyska vänner om saken. Svaret jag fick löd: ”Va, kan ni inte köpa sex i Sverige?”. Min teori är bekräftad, i Tyskland är det inte konstigt att det går att köpa sex.

Den fråga som senare dyker upp i mitt huvud är då självklart: Ser inte människor problemet med detta? Tvångsprostitution, att kvinnan ses som ett köpbart objekt, trafficking och andra otroligt makabra ting som prostitution medför? Kanske gör de det, men det är absolut inget det talas om.

I landet som just nu är Europas motor finns i dagsläget runt en halv miljon prostituerade, ungefär lika många människor som det bor i hela Göteborg. I och med legaliseringen i Tyskland 2002 var tanken att arbetsvillkoren (om man nu överhuvudtaget kan kalla prostitution för ett arbete, jag skulle benämna det som utnyttjande) för dessa prostituerade skulle förbättras, men enligt undersökningar är det inte mycket som förändrats.

Allt detta talar sitt tydliga språk, att prostitution är lagligt förbättrar inte villkoren för dessa kvinnor, det förenklar snarare illegal verksamhet.

Tyskland har försökt att stoppa både trafficking och tvångsprostitution men man får sällan reda på hur det går. Detta beror till stor del på att tidningar sällan skriver om problemen med prostitution, så debatten får sällan något utrymme, för visst finns det många människor som tycker att det är fel, men tyvärr får dessa människor arbeta i det tysta. Men ett faktum finns det dock, antal dömda brott angående människohandel för sexuella ändamål ökar. Man kan tolka det på flera olika sätt, ett kan vara att det har tillsats mer resurser för att få tag på de som sysslar med människohandel eller så ökar människohandeln.

Om man letar runt lite finns det undersökningar gjorda av grupper som uppmärksammar problemet med trafficking, men tyvärr är det inte så lättillgängligt som det bör vara.

Ernst Adamsson Borg för RealStars

Be Sociable, Share!