Hopp om sexköpslag i Frankrike

Samtidig som den Svenska sexköpslagen debatteras på alla möjliga sätt här hemma så går den på export.

Frankrike är förhoppningsvis på väg att anta en lag som bygger på den svenska modellen. Det uppskattas att cirka 20 000 personer prostituerar sig i Frankrike och cirka 90% av dem är av utländsk härkomst. Frankrike avser att bekräfta den abolitionistsika positonen som antogs redan 1960. Det är speciellt viktigt då prostitutionen tenderar att bre ut sig i Europa.

Prostitutionen är inte ”världens äldsta yrke” utan snarare resultatet av organiserad kriminalitet som handlar med människor, på den punkt verkar det råda stor enighet i de politiska kretsarna.

I början av December 2011 antogs en resolution som helt och hållet inspirerar sig av den Svenska modellen som bedöms vara den mest framgångsrika i syfte att minska både prostitution och sex trafficking.
Straffsatsen föreslås ligga på 3000 Euros och upp till 6 månaders fängelse. Omröstningen av lagen bör äga rum senare under Maj 2012 och efter presidentvalet.

Extra intressant är att det råder en ovanligt mycket stor enighet mellan höger- och vänsterfalangerna. Frågan om sex trafficking och prostitution hanteras inte som en ideologisk- partipolitisk fråga och vi kan bara hoppas att alla politiska falanger här i Sverige följer detta exempel. Andra tar efter Sverige och vi kan göra samma sak.

En utveckling som onekligen bör följas upp.

/Emmanuel för RealStars

Be Sociable, Share!