Helge Johansson: Fair Sex – inte självklart i modevärlden

Helge Johansson, 17 år och modell som engagerat sig i både Friends och Röda Korset…och nu för RealStars.

1 – Vad tycker du är viktigt i livet?

Det viktigaste i livet, enligt mig, är rättvisa. Det tycker jag ska vara en utgångspunkt i alla politiska beslut. Rätten att ha ett val är otroligt viktig. Alla människor ska ha samma grund att stå på, varifrån alla kan göra som de vill. Ingen ska behöva göra något ofrivilligt eller dylikt för att få en känsla av värde i sitt liv. Mänskliga rättigheter är ett verktyg som ger ett bra underlag för att arbeta med frågor kring rättvisa. Rättvisa är alltid viktig, annars faller det mänskliga sociala livet ihop.

2-  Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Jag vill se mer rättvisa. Jag vill se politiker ta hänsyn till rättvisa och fattar beslut utifrån det. Trafficking är ett stort problem. EU kan inte längre beskylla Asiens invånare för detta, det är till en större del turisterna från Västerlandet som har drivit fram denna industri av människor. En riktig debatt behövs, men även miljöproblem behöver en större plats. Miljöproblemen kommer att leda till orättvisor om de teorier som finns idag går i hjulet.

3-  Har ”Fair Sex” som begrepp den plats den förtjänar i samhället och vilka utmaningar ser du?

Det finns inte tillräckligt med utrymme för Fair Sex eftersom fokus inte ligger på rätt saker. På EU nivå är frågan nästan obefintlig därför att det finns någon slags tanke att vi inte kan rå över problemen som finns. Alla människor kan påverka, det är i högsta grad vårt ansvar att påverka EU, som i sin tur kan påverka andra. De största reformerna som måste ske är mer och tydligare lagstiftning.  Frågan om Fair Sex skulle också behöva uppmärksammas i  modebranschen.  Det finns många utmaningar men de ska övervinnas.

Läs hur Helge på fotobloggen Boys By Girls tar upp frågan om Fair Sex och RealStars.  Han berättar att det är vanligare än man tror att situationer uppstår där fotografer och agenter använder sin position för att ligga med modeller.

___________________________________________________________________

Länk till RealStars kampanj JOIN FAIR SEX, skriv under och sprid till dina vänner!

Be Sociable, Share!