Gymnasielärare i Göteborg ? Kom på inspirerande träff om vårt digitala läromedel!

Som ni kanske känner till jobbar Realstars på många fronter i samhället. Gemensamt är att vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar mycket av vårt arbete på FN:s barnkonvention och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Nu bjuder vi tillsammans med Center för skolutveckling, in alla gymnasielärare i Göteborg till en inspirerande workshop. Där presenterar vi hur man kan använda vårt webbspel, Fair Sex: Nätverket, för att belysa frågor som rör trafficking, mänskliga rättigheter och kränkningar i sin undervisning. 

Vi har, tillsammans med Pedagogiskt Centrum, gjort ett webbspel om trafficking, övergrepp och mänskliga rättigheter: Fair Sex: Nätverket. Det är ett interaktivt läromedel framtaget för att på ett inspirerande sätt belysa frågor om jämställdhet, sex, trafficking och prostitution. Genom spelet löper en röd tråd: finns det ett samband mellan trafficking och våra attityder kring jämställdhet och sex? Efter spelet kan eleven välja att själv bli agent och fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, mot kränkningar och övergrepp.

Spelet kretsar kring den fiktiva organisationen Nätverket vars agenter jobbar mot orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter. Genom denna lins möter vi flera människor, alla med sin unika berättelse om övergrepp, sexköp och prostitution.

Den 18 mars kl. 15.30-17.30 bjuder vi, tillsammans med Center för skolutveckling, in till en workshop i hur spelet kan användas i undervisningen och hur man som lärare kan jobba vidare med frågorna efter att ha spelat spelet. 

Mer information om träffen och anmälan hittar du här

Tveka inte att höra av dig till Anna Lindeborg, processledare Real Stars Göteborg, om du har några frågor: anna@realstars.eu

Be Sociable, Share!