Grillska skolan engagerar i motverkan mot trafficking

I början av februari genomfördes två besök på Grillska skolan och eleverna i de två  engelska klasserna vi träffade fick extra utmaning att diskutera och svara frågor på engelska.

På första besök med tvåorna hade vi en engagerade och inspirerande diskussion. Vi tog upp frågan ”Vi har sett exempel på unfair sex – där trafficking utgör den värsta formen. Finns det fler exempel på unfair sex?” Eleverna nämndes problemet av så kallade “cat calling”, vilket innebär att kvinnor behandlas som objekt. När vi pratade om hur vi skulle kunna stödja varandra för att inte bli utsatta för sexuella kränkningar rekommenderade eleverna att sprida kunskap om problemet och att skapa stödgrupper så att de som utsätts har någonstans att berätta och att få förståelse och stöd. En elev även hade idén av att ha personaler runt om i staden – t.ex på tunnelbana – som se till att ingen kränks sexuellt. En annan idé var att involvera ishockeylag, t.ex ha klistermärker med RealStars logo på hjälmarna. Så bra!

Andra besöket med treorna gav ett mycket spännande resultat. Eleverna använde sin kreativitet och skapade kollage av vad Fair Sex och unfair sex betyder för dem. Alla kollagen kommer att läggas upp i en utställning på Grillska Gymnasiet i mars som handlar om olika former av förtryck i vårt samhälle. Kolla här för att se vad Grillska skolan har skapat: https://realstars.eu/creativityforfairsex/category/grillska-gymnasiet/

Be Sociable, Share!