Globala Gymnasiet, hur ska vi komma åt efterfrågan?

Igår besökte RealStars Globala gymnasiet i Stockholm och föreläste om trafficking, sexhandel och fair sex. Föreläsningen följdes av en workshop där eleverna fick svara på frågan ”hur ska vi minska efterfrågan på sexuella tjänster?”. Här är klass ES11B förslag:

1. Få upp frågan på politisk nivå
Det behövs ännu fler organisationer som jobbar med att sprida kunskap om frågan och som skapar medvetenhet om sambandet mellan efterfrågan på sexuella tjänster och trafficking. Ju fler som tycker att det är viktigt, desto viktigare blir det att politikerna lyssnar och agerar.

2. Normförändring
Jobba aktivt med att förändra normer. Man kan inte lagstifta attityder men lagstiftning är viktigt eftersom att det sänder signaler om vad som är acceptabelt och inte och visar vägen.

3. Förbjuda marknadsföring av sexuella tjänster

Att reklam för sex syns över allt, inte minst på internet, så får det en normaliserande verkan, att köpa sex upplevs som något tillgängligt och normalt.

4. Ifrågasätta könsroller

5. Krossa myterna om den lyckliga horan

Har du fler förslag på vad som måste göras? Skicka in dom till oss på RealStars!

Be Sociable, Share!