Ge offret en egen röst


Härom veckan gästspelade föreställningen ”Att öva på våldtäkt” på Folkteaterns Vita scen.
Föreställningen vill ge offret en egen röst, att vara den som beskriver övergreppet, och genom sitt anslag synliggör den också förövarens roll på ett nytt sätt. Den diskuterar och problematiserar också maktstrukturer och vårt förhållande till vår sexualitet och våra könsroller. Föreställningen är bl.a. inspirerad av Katrine Keilos bok Våldtäkt och romantik och regissören Petra Adlerberth-Wik säger såhär om utgångpunkten:
”Vi vill hävda det perversa i det normala. Vi utsätts för övergrepp hela tiden, i litteraturen, i konsten, i mediedramarturgin där det är tydligt vem som beskriver och vem som ska beskrivas.”
”De klassiska dramerna, och mycket nyskrivet också för den delen, är fulla av den romantiska berättelsen där det är tydligt vem som har en aktiv och passiv roll” (GP 27/5 2013)
Föreställningen sätter ljuset på Fair Sex, sex på lika villkor genom offrets mod att delge sin berättelse och därmed så frön till ökad medvetenhet och förändring. Den synliggör, undersöker och ifrågasätter också de destruktiva bilder och mönster som vi hela tiden möter och som lätt upprepas när man vill leva upp till hur man tror att man ska vara.
Det är nödvändigt att poängtera hur viktigt det är att vi får forum att reflektera kring och diskutera detta ämne, för att komma åt allt ifrån vad vi tycker är normalt till gråzonsbeteenden och rena övergrepp. Många beskrivningar i kultur, precis som Petra framför och reklam samt normer och attityder riskerar att förminska vad som faktiskt är allvarliga övergrepp eller sexism. Man måste själv bli medveten om vilka normer man har matats med för att kunna ifrågasätta dem, förändra och sedan agera på nya sätt i sitt liv.
Läs mer på:

https://www.folkteatern.se/evenemang/att-ova-pa-valdtakt

Stefan för RealStars

Skriv under vår kampanj For Fair Sex Against Trafficking

Be Sociable, Share!