Folkfest i Falun under VM– sexhandeln mörk baksida

Igår kväll visade TV 4 nyheterna på den ökade förekomsten av prostitution och sannolik sextrafficking i Falun under folkfesten runt Skid-VM 2015. Polis och myndigheter har försökt att med besöksnäringens och allmänhetens hjälp angripa problemen på ett proaktivt sätt. De får dock ändå kritik av de Socialdemokratiska kvinnorna på orten för att inte ha förberett deltagare och åskådare i tillräckligt hög grad.

Den här sortens brottsliga verksamhet är svår att komma åt och sedan leda i bevis. Vad gäller sexköpslagen måste vi mer eller mindre ta de skyldiga på bar gärning”, sade Dalapolisens presstalesperson Stefan Dangardt till DN redan den trettonde februari.

Att prostitution ökar när det samlas stora grupper män i ett område är alltså något som myndigheter och samhällsorganisationer räknar med. Vi kan därmed fråga oss varför de svenska arrangörerna av Världsmästerskapet i skidor inte tog chansen att aktivt ta avstånd från prostitutionen med information om den svenska sexköpslagen. Realstars föreslår att informationen skulle kunna finnas på t.ex: officiella inbjudningar, biljetter, information som skickas från besöksnäringen, digitala informationstavlor m.m.

Det är självklart inte skidsportens fel att prostitutionen ökat i Falun, men alla måste ta ansvar. Man vet att en stor mängd människor ska komma till Falun för att titta på eller utöva sport och att många i samband med detta har för avsikt att köpa sex. Därför är det också arrangörernas ansvar och intresse att informera om den svenska sexköpslagstiftningen, något som politikerna i Falun tagit upp i media. Att agera förebyggande vid stora event ligger helt i linje med Realstars nya initiativ för besöksnäringen som just nu pågår som ett pilotprojekt i Västsverige, Innovation mot trafficking. Projektet finansieras av Vinnova och samlar nyckelaktörer för gränsöverskridande samarbeten för en traffickingfri besöksnäring.

Genom att, vid stora event som Skid-VM i Falun markera att människohandeln för sexuella ändamål inte är accepterat, kan vi ta avstånd från trafficking både som individer och som samhälle. Om det hade visats en lika stor ökning av våldtäkter av lokala kvinnor vid stora event hade nog attityder och resurser att angripa brottsligheten i fråga sett annorlunda ut.

Be Sociable, Share!