Fimfestivalen igång – Fair Sex är i blickfånget för Realstars

Under årets filmfestival, innehåller programmet precis som vid tidigare festivaler ett antal filmer som bör intressera oss på RealStars, och där ofta prostitution i dessa filmer är huvudtema. Det har genom åren även varit andra ingångar i filmer för att reflektera kring Fair Sex i relationer och gråzoner. Robert Schenck, som recenserar filmer för Realstars har samlat några av de filmer som kan vara intressant att syna utifrån Reasltars perspektiv, såsom The Apology, Tess och Prowl. Det finns även i år andra filmer som har stark anknytning till Fair Sex-temat utan att direkt handla om prostitution.

Att se film med Fair Sex-glasögon kan vara mycket intressant. Hur skildras frågorna som är aktuella för RealStars i filmen, och vilka signaler skickas ut till publiken?

Göteborgs fimfestivalen bjuder ofta på många intressanta teman och ger möjlighet att ta del av verkligheter som kan vara vitt skilda.

Skulle någon vara intresserad och vill bidra till vår blogg med recensioner av filmer eller böcker, välkommen att kontakta malin@realstars.eu.

Några av filmerna i katalogen har väckt intresse:

The Open Door, s. 117 i katalogen

The Apology, s. 142 i katalogen

Prowl, s. 150 i katalogen

Flemish Heaven, s. 151 i katalogen

Be Sociable, Share!