(Svenska) Fimfestivalen igång – Fair Sex är i blickfånget för Realstars

Vid årets filmfestival, finns i programmet som vid tidigare års festivaler ett  antal filmer som bör intresserar RealStars, ofta är prostitution i dessa filmer huvudtema och i bland har det varit andra ingångar för att reflektera kring Fair Sex i relationer och även gråzoner. Robert Schenck, som recenserar filmer för Realstars har samlat några av de filmer som kan vara intressant att syna utifrån Reasltars perspektiv, såsom The Apology, Tess och Prowl. Det finns även i år andra filmer som har stark anknytning till Fair Sex-temat utan att direkt handla om prostitution.

Det är ofta intressant att titta på en film se och beskriva dem med Fair Sex-glasögon. Hur skildras frågorna som är aktuella för RealStars i filmen, och vilka signaler skickas ut till publiken? Fimfestivalen bjuder ofta på många intressanta teman och ger möjlighet att ta del av verkligheter som kan vara vitt skilda.

Skulle någon vara intresserad av temat Realstars belyser, välkommen att kontakta malin@realstars.eu

Några av filmerna i katalogen har väckt intresse:

The Open Door, s. 117 i katalogen,

The Apology, s. 142 i katalogen,

Prowl, s. 150 i katalogen,

Flemish Heaven, s. 151 i katalogen,

Tess, s. 155 i katalogen,