Fair Sex online: RealStars arbete mot kränkningar på nätet

banner_bigFör fem månader sedan lanserade vi Fair Sex online och Fair Sex-agenten Kim för att stärka värderingar för Fair Sex på nätet så att Fair Sex både på on- och offline ska kunna bli verklighet.

Ett problem med Internet är att gråzonerna blir allt större vilket kan utnyttjas. Känslan att vara gömd bakom en skärm med påhittade användarnamn gör lätt att respekten för individen försvinner. I vanliga chattforum och på sociala medier förflyttas gränsen för vad som är accepterat och antalet sexövergrepp ökar när anonyma personer agerar ostört.

Framför allt är unga människor i en utsatt situation och sociala medier gör det väldigt lätt för människor att dela med sig av text och bilder. Ganska ofta sker överträdelserna gradvis och det är inte säkert att man själv inser att man har passerat gränsen för vad som är okej. Allt som behövs för att en kränkning ska växa sig större och större bortom all kontroll är en retweet, ett kort meddelande eller en bild som delas. Allt kan göras snabbt och enkelt utan någon större eftertanke. Det som börjat som en frivillig och ganska oskyldig exponering slutar i en ofrivillighet med en okontrollerbar spridning.

Ett stort problem är att hos många unga finns en myt om att det är skillnad på vad som är tillåtet på nätetet och utanför. Den som skickar oönskade bilder på sitt könsorgan så kallade ”dick pics” gör sig skyldig till blottning, det vill säga, sexuellt ofredande och är straffbart.

Ofredanden och ärekränkningar får förödande konsekvenser för de som utnyttjas och blir uthängda. En oönskad sexuell invit är ett stort intrång, särskilt när den förs in i en persons privata sfär som leder till otrygghet och känslor av vanmakt och förföljelse.

RealStars vill stärka värderingar för Fair Sex även på nätet genom att utbilda och skapa förutsättningar för en sund diskussion om värderingar, sex och respekt. Vi utvecklar vårt arbete och finns med på olika sociala plattformar till exempel Facebook, Twitter och Instagram och har flera volontärer som hjälper vår agent Kim.

Du kan följa vårt arbete på www.fairsexonline.se och glöm inte att tipsa Kim!

Läs gärna vår text på familjeliv.se

#forfair6

Be Sociable, Share!