EU:s anti-traffickingdag ska öka medvetenheten om dagens slaveri

Idag, den 18 oktober är det EU:s anti-traffickingdag, en dag då vi särskilt uppmärksammar den omfattande människohandel som pågår idag, just nu, men även igår och imorgon. Att sälja och köpa människor, slaveri, är något som de flesta kopplar till kolonialismen, något som är långt bak i tiden. Därför använder vi denna dag för att uppmärksamma att människohandel är ett reellt problem än idag.

Människor förs med hot, tvång och andra otillbörliga medel från sina hem, till rikare destinationer. Vi talar här om mycket socialt och ekonomiskt utsatta människor som skickas eller luras inom ett land eller till ett annat land för att utnyttjas som arbetskraft eller inom prostitutionsindustrin.

Sexköp är en avgörande orsak till att människohandel för sexuella ändamål existerar. Ändå pågår sexköp allt för ofta fortfarande ostört och få uppmärksammar attityder som normaliserar sexköp. Inför EU:s anti-traffickingdag 2018 står Europa inför stora utmaningar att komma till bukt med en normaliserad sexhandel och djupt rotade myter om prostitution. Sexköpsmarknaden är idag ett utbrett fenomen både på nätet i form av digitala bordeller och sociala plattformar, men finns även fortfarande i hotell och krogvärlden. Europa uppskattas ha högst antal offer för trafficking per capita i världen.

Besöksnäringen är en av de branscher som kan göra skillnad och många hotell, kaféer och krogar har engagerat sig och står bakom kampanjens budskap ”We don´t welcome human trafficking” och ”We don´t serve sex buyers”. Uppemot 50 aktörer från näringen deltar i år, främst i Stockholm och Göteborg. Gäster kan även vara med, påverka och göra skillnad till exempel genom att bidra till den insamling som är kopplad till kampanjen.

– På nåt sätt måste vi hjälpas åt allihop, för att få en bättre värld. Om det här är ett sätt för oss att hoppa på tåget så gör vi gärna det, säger Mia Waldenstedt på café Louie Louie i Stockholm som deltar i kampanjen.

Människohandel innebär grova kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna och EU:s anti-traffickingdirektiv ställer krav på att medlemsländerna förebygger och skyddar samt åtalar misstänkta människohandlare.

– I ljuset av #Metoo finns idag en större öppenhet och vakenhet i frågor som rör sexuella övergrepp. Det har blivit tydligare var skulden ska ligga. Det har även öppnat upp för en diskussion om sexköp och att vi alla har ett ansvar att markera mot attityder som normaliserar sexköp, säger Malin Roux Johansson, RealStars generalsekreterare.

 

Trafficking kan existera på grund av att det finns en efterfrågan. Ju mindre efterfrågan, desto mindre utbud och exploatering. Detta innebär att varje gång DU pratar med någon om trafficking och prostitution, varje gång DU får någon att inse hur allvarligt problem det är, så GÖR DU SKILLNAD. Efterfrågan grundar sig i attityder och värderingar kopplade till jämställdhet, och det är den vägen vi måste gå för att motverka efterfrågan.

Idag har ungefär 40 krogar, caféer och hotell i Stockholm och Göteborg valt att samarbeta med oss, just för att starta den här konversationen. Ett enormt tack till er alla! Ju fler som pratar om det, desto fler är det som förstår hur allvarligt problem det är. Därifrån är inte steget långt att påverka politiskt ännu mer. Tillsammans kan vi nå ett slut på dagens slaveri.

 

 

Be Sociable, Share!